İstehlak sektoru və Sənaye məhsulları

İstehlak və Sənaye məhsulları qrupu Deloitte Azərbaycanın müştərilərinə xam məhsuldan istehlakçıya qədər bütün dəyər zənciri boyu xidmət göstərir. Qlobal İ&SM Qlobal İstehlak və Qlobal İstehsal Sektoru peşəkarlarının biliklərini Deloitte şəbəkəsi boyunca bir araya gətirir.