Maliyyə Xidmətləri

Deloitte-un maliyyə xidmətləri sahəsinin mütəxəssisləri bank və kapital bazarları, sığorta və investisiya idarəetməsi sektorundan olan müştərilərini kompleks həllərlə təmin edir. Deloitte üzv şirkətlərin zəngin profilləri və bu sahədə bilikləri bizə