Dövlət və İctimai təşkilatlar

Deloitte-un Dövlət və İctimai təşkilatlara göstərdiyi xidmətlər insanlar üzərində cəmlənərək ictimai gəlirlərin artırılması məqsədini daşıyır. Deloitte-da biz dövlət sektorunun qarşılaşdığı mürəkkəb məsələlər haqqında düşünür və müştərilərimiz üçün uyğun və davamlı həllər hazırlamağa çalışırıq.