Həyat elmləri və Səhiyyə

Həyat elmləri və Səhiyyə sahəsi qrupu sənayeyə təsir edən çətinliklərin aradan qaldırılmasında müştərilərə dəstək göstərir. Deloitte şəbəkəsi biznes vəzifələrinə nail olmaq məqsədilə innovativ həllərin işlənib hazırlanması üçün müştərilərlə əməkdaşlıq edir