Maliyyə Xidmətləri

Deloitte-un maliyyə xidmətləri sahəsinin mütəxəssisləri bank və qiymətli kağızlar, sığorta və investisiyanın idarə edilməsi sektorlarını inteqrasiya olunmuş hərtərəfli həllərlə təmin edirlər. Bizim potensialımız hər bir müştərinin özünəməxsus biznes tələblərini anlamaq imkanı verir.