Haqqımızda

Deloitte MDB-nin Şəffaflıq Hesabatı

Hüquqi struktur, mülkiyyət hüququ, şəbəkə və idarəetmə

Biz Şəffaflıq Hesabatında qeyd olunan prinsipləri dəstəkləyirik və yüksək keyfiyyətli audit, güclü idarəetmə strukturu və peşəkar etikaya sadiqlik amillərini dəstəkləyən yanaşma qurmağa məmnunuq.

MDB-dəki şirkətimizi yaradarkən biz xidmətlərimizin hər zaman ən yüksək peşəkar standartlara cavab verməsinə çalışmışdıq. O vaxtdan etibarən şirkət həm coğrafi miqyas, həm də xidmət təklifləri baxımından inkişaf edib genişlənmişdir. Keyfiyyətə verdiyimiz dəyər dəyişməz olaraq qalır.... 

Did you find this useful?