Corporate Responsibility & Sustainability

The Deloitte network is committed to driving societal change and promoting environmental sustainability. Working in innovative ways with government, non-profit organizations, and civil society, we are designing and delivering solutions that contribute to a sustainable and prosperous future for all.

Perspektivlər

Baxışlar, Dəyərlər və Strategiya

Deloitte-in dünya üzrə liderləri və üzv-şirkətlərin partnyorları ilə birgə hazırladığı baxışlar və strategiyalar 

Perspektivlər

İqtisadiyyatlar və İcmalar

Biznes ilə cəmiyyətin uğuru bir-biri ilə sıx şəkildə bağlıdır: cəmiyyətin çiçəklənməsi biznesin inkişafından asılıdır. Deloitte-in sosial dəyişikliklərin idarə olunması ilə bağlı öhdəliyi onun mədəniyyətini müəyyən edən xüsusiyyətlərdəndir və üzv şirkətlərin fəaliyyət üsullarının bir hissəsidir.

Perspektivlər

Etika və düzgünlük

DTTL və ona üzv şirkətlər etika, düzgünlük və keyfiyyət prinsiplərinə sadiqdirlər. Bunu üzv şirkətlərin biznes təcrübələri və müştəri xidməti standartları, onların lider kimi davranışı, ümumi dəyərləri və ən əsası cəlb etdikləri resursların keyfiyyəti təsdiq edir. Əslində isə düzgünlük və keyfiyyət DTTL üzv şirkətlərinin bütünlükdə fəaliyyətinin əsasını təşkil edir.

Deloitte Həyatı

TƏSİR Günü

IMPACT Day is a year-round celebration of Deloitte’s commitment to local communities. Member firms around the world host IMPACT Day activities where Deloitte professionals spend the day volunteering.

Təfərrüatlar

The Millennial Survey 2014

Deloitte’s third annual Millennial Survey revealed that Generation Y wants to work for organizations that foster innovative thinking, develop their skills, and make a positive contribution to society.