Diversity and Inclusion

We are all unique. Each one of us is different from anyone and everyone else. All those differences that make each of the individuals working at Deloitte Touche Tohmatsu Limited and the member firms unique represent many dimensions of diversity—and this diversity is Deloitte's greatest strength.

Karyera

Deloitte Həyatı

Əməkdaşların Deloitte-i ən yaxşı iş yeri kimi qeyd etməsinin səbəbi budur. İşçilərin mükəmməlliyi nədən ibarətdir? Buna cavab vermək asandır. Onlar fərqlidirlər. Hər bir şəxs özünəməxsusdur və fəaliyyətdə ən yaxşı və ən ağıllı olmalarını görə fərqlənir, eləcə də öz nailiyyətlərinə və digərlərinin uğurlarına görə fəxr hiss keçirir.

Təfərrüatlar

Baş Direktorlar və İR rəhbərləri resurslara inkişafın əsas qüvvəsi kimi yanaşırlar. Diqqəti nəyə yönəltmək lazımdır? 90-dan artıq ölkədə 2500-dən çox rəhbər işçi arasında apardığımız sorğu nəticəsində kadr gündəliyini formalaşdıran 12 mühüm tendensiya müəyyən olunmuşdur.

Təfərrüatlar

The gender dividend

Women may well be the dominant source of economic growth in the near future—and organizations that are able to capitalize on the roles women play as economic actors will have a competitive advantage.

Perspektivlər

Baxışlar, Dəyərlər və Strategiya

Deloitte-in dünya üzrə liderləri və üzv-şirkətlərin partnyorları ilə birgə hazırladığı baxışlar və strategiyalar 

Deloitte Həyatı

Dünyada paylaşılan dəyər

Mədəni müxtəliflikdən gələn güc Deloitte-in paylaşılan dəyərlərindən biridir və biz başa düşürük ki, müxtəlifliyimiz böyük imkanlar təmin edir.