Tədbirlər

Əmək sərgiləri və digər tədbirlər

Hər il bizim mütəxəssislər ali məktəblərdə, əmək sərgilərində, mühazirə və informasiya sessiyalarında görüşlər keçirərək, məzunların işə qəbulu prosesində iştirak edirlər. Bu, Sizin Deloitte peşəkarları ilə buradakı iş prosesi barədə danışmaq imkanının olması deməkdir. Onlar məmnuniyyətlə sizinlə söhbət etməyə və suallarınıza cavab verməyə hazırdılar.