Perspektivlər

Müvafiq istehlakçılar artır

İstehlak Mallarının Qlobal Gücləri 2014

Global Powers of Consumer Products adlı illik hesabatın 7-ci buraxılışı dünyanın 250 ən iri istehlak malları istehsalçısı olan şirkəti, eləcə də sənaye tendensiyalarını və M&A fəaliyyətini müəyyən edir.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) böyük məmnunluq hissi ilə Global Powers of Consumer Products adlı 7-ci illik hesabatını təqdim edir. Bu hesabatda ictimaiyyətə açıq olan məlumatlar əsasında dünyanın 250 ən iri istehlak malları istehsalçısı müəyyən edilir. Həmçinin, burada dünya iqtisadiyyatı, sənayedə bazar kapitallaşması, istehlak malları sektoru üzrə M&A fəaliyyəti ilə bağlı fikirlər və istehlak malları istehsalçılarına təsir göstərən əsas tendensiyaların müzakirəsi əks olunmuşdur.

Global Powers of Consumer Products 2014
Did you find this useful?