Xidmətlər

Pərakəndə satış, topdan satış və malların paylanması

Pərakəndə, topdan satış və malların paylanması üzrə qrupumuz Azərbaycanda ən dinamik sənaye qruplarından biridir. Azərbaycanda bir neçə pərakəndə satış şirkətinə, o cümlədən bazar liderlərinə, regional pərakəndə satış müəssisələrinə və sürətlə inkişaf edən dinamik internet-mağazalara xidmət göstəririk.

Kompleks qrupumuz pərakəndə satış konsepsiyaları, texnologiyalar, maliyyə, təchizat sistemi və əməliyyat prosedurları üzrə ən son yeniliklər barədə fikirləri və araşdırmaları təmin edirlər.

Malik olduğumuz fikirlər istehlakçı davranışı ilə bağlı hər il apardığımız bazar araşdırmalarından və aparıcı sənaye birlikləri ilə əməkdaşlıq vasitəsilə pərakəndə satış cəmiyyətinə yaxından cəlb edilməyimiz nəticəsində yaranır.