Istehlak sektoru

Şirkətlərə bir neçə sahələrdə, o cümlədən geyim, içki və qida istehsalı, kənd təsərrüfatı, və istehlak üçün elektronika sahələrində xidmət edərək, strategiyadan tutmuş icraya kimi onların ən böyük problemləri həll etməyə yardım edirik.