Proqnozlar

2014-cü il üçün Alternativ İnvestisiyalara dair İcmal

Qeyri-bərabər şəraitdə bacarıqlar

Alternativ investisiya menecerlərinin yeni coğrafi məkanlara necə irəlilədiyini, investor tələblərinə eləcə də daim dəyişən normativ-hüquqi qaydalara necə cavab verdiyini öyrənin.

Alternativ investisiyalar üçün prioritetlərin aşağıdakılardan ibarət olacağı gözlənilir:

•Miqyas və fərqli strategiyalar ilə yeni aktivlərin cəlb edilməsi

•Daha yaxşı məlumat hesabına rəqabət üstünlüyünün yaradılması

•Xarici əlaqələrin və nüfuz risklərinin idarə edilməsi

 

Proqnozlaşdırılmış tendensiyalara tez nəzər yetirmək üçün infoqrafikaya baxın.

İllər ərzində investorları alternativ investisiya idarəçilərinə yaxın edən əsas əlamətlərdən biri onların sürətli adaptasiya bacarığıdır. İrəliləmək üçün amortizasiyalara üzləşərək enişi düşən xizəkçi kimi bu menecerlər də qeyri-bərabər şəraitdə irəliləməklə üstünlük qazanırlar. Ötən bir neçə illər ərzində görüntü fond birjasının alternativ investisiya fondlarının tarixi rəqabət üstünlüyünü müvəqqəti zəiflətməsi ilə nizamlanmışdır.
Dönüş nöqtəsi artıq 2014-cü idə açıqlanmışdır. İnstitusional investorlar son zamankı qeyri-bərabər fəaliyyətlərinə baxmayaraq alternativlərə sərmayə qoyurlar. Bu investorlar əlaqəli olmayan və riskə qarşı yüksək təminatlı gəlirlər əldə etmək üçün bu sənaye sahəsində uzunmüddətli layihələrdə iştirak edirlər. Eyni zamanda, onlar alternativlərə yeni mövqedən yanaşırlar. Onları ayrıca aktiv qrupu kimi nəzərdə saxlamaq əvəzinə institusional investorlar risk və atribut mövzuları üzrə alternativləri get-gedə daha çox araşdırırlar. Alternativ investisiya liderlərinin daim dəyişən qanunvericilik çərçivəsi ilə yanaşı, bu tələblərə necə cavab verdiyinə baxmaq əsas mövzu olacaq belə ki, fondların fəal olacağı və daha çox aktivləri cəlb edəcəyi görünür. Bu sahədə uzunmüddətli nüfuzun əhəmiyyətini nəzərə alaraq, onlar bugünkü artan çətinlikləri əks etdirmək üçün riskin idarə edilməsi yanaşmalarının yetkinliyini təmin etməli olacaqlar.

Did you find this useful?