Perspektivlər

Haşiyədən əsas cərəyana

İnvestisiya sektoruna təsirin qiymətləndirilməsi

Son zamanlar “Təsir investisiyası” ətrafında daha çox gərginlik yarandığından təsir investisiyasının nəticələri və vəd barədə razılaşma hələ də məhduddur.

Son bir neçə il ərzində “Təsir investisiyası” termini ətrafında çox gərginlik yaranmışdır – bu investisiya yanaşması beynəlxalq miqyasda maliyyə gəliri ilə yanaşı, həm də ölçülə bilən faydalı sosial və ətraf mühit nəticələrini əldə etməyə yönəlmişdir. Bu narahatçılığa baxmayaraq aparıcı sahələrin investorları və bazar iştirakçıları arasında təsir investisiyasının nədən ibarət olması hansı aktivlər qrupunun daha uyğun olması, eko-sistemin necə qurulması və sektorların hansı təzyiqlərlə üzləşməsi barədə məhdud razılaşma vardır. Nəticədə, təsir investisiyasının nə vəd etməsi və təmin etməsi barədə çox qarışıqlıq vardır.

Dünya İqtisadi Forumunun İnvestorlar Sahəsi üzrə Deloitte-la birgə hazırlanmış bu hesabat 150 əsas sektorda investorlarla, müəssisə rəhbərləri, xeyriyyəçi müəssisəsinin direktorları və qanun yazarlar ilə müsahibələr, seminarlar, konfrans zənglər nəticəsində tərtib edilmişdir. Əsas təsir investisiyası təşəbbüsünün ümumi məqsədi sektor üzrə ilkin qiymətləndirməni təmin etməkdən və təsir investisiyası sahəsinə kapitalın yönəlldilməsinə mane olan faktorları müəyyən etməkdən ibarətdir.

Əsas müddəaları və ya tam hesabatı yükləyin.

Did you find this useful?