Global Risk Management Survey, Eighth Edition

Perspektivlər

Qlobal Riskin İdarə Edilməsi Araşdırması, 8-ci buraxılış

Yüksək həddin təyin edilməsi

Maliyyə xidmətləri sahəsi bugün çətinliklərlə üzləşdiyindən Deloitte-un Qlobal riskin idarə edilməsi araşdırmasının 8-ci buraxılışında riskin idarə edilməsi vəziyyəti qiymətləndirilir.

Araşdırma nəticəsində əldə olunan nəticələr göstərir ki, pərakəndə və kommersiya bankları, sığorta şirkətləri, aktiv idarəçiləri və digər maliyyə təşkilatları öz risk idarəçiliyi proseslərinin və alətlərinin gücləndirilməsi üçün mühüm imkanlara malik olmaqda davam edirlər.

Qlobal maliyyə böhranı qlobal maliyyə xidmətləri sahəsinin əhəmiyyətli və davamlı transformasiyasına səbəb olmuşdur. Digər fəaliyyətlər arasında, keçən bir necə illər ərzində müxtəlif yurisdiksiyalarda mühüm qanunvericilik islahatları aparılmışdır ki, bütün bunların da məqsədi daha sabit və şəffaf maliyyə sistemi qurmaqdır. Dəyişikliklərin miqyası çox böyük olduğundan və tam sona yetmədiyindən, riskin idarə edilməsi üzrə davamlı dəyişikliklər dövründə təkmilləşmələrin yalnız orta mərhələdə olduğu görünür: Yüksək həddin təyin edilməsi sənaye sahəsi üzrə diqqət mərkəzində qalmaqda davam edir və müəssisələr yeni qanunvericilik tələbləri qüvvəyə mindikcə və ya yeni risklər yarandıqca öz biznes strategiyalarını, biznes proseslərini və riskin idarə edilməsi proqramlarını uyğunlaşdırmağa çalışırlar.

Maliyyə xidmətləri sahəsi bugün çətinliklərlə üzləşdiyindən Qlobal Riskin İdarə edilməsi Araşdırmasının 8-ci buraxılışı riskin idarə edilməsi vəziyyətini qiymətləndirir. Araşdırma 2012-ci ilin sentyabr-dekabr aylarında aparılmışdır: Risk üzrə direktorlar və ya onların dünya üzrə 86 maliyyə müəssisəsindən olan həmkarları ümumilikdə 18 trilyon ABŞ dollarından artıq aktivlə bu araşdırmada iştirak etmişdir.

Araşdırma nəticəsində əldə olunan nəticələr göstərir ki, pərakəndə və kommersiya bankları, sığorta şirkətləri, aktiv idarəçiləri və digər maliyyə təşkilatları öz risk idarəçiliyi proseslərinin və alətlərinin gücləndirilməsi üçün mühüm imkanlara malik olmaqda davam edirlər. Riskin tənzimlənməsi, müəssisədə riskin idarə edilməsi,  Basel II, Solvency II  və iqtisadi kapital, fərdi risk növlərinin idarə edilməsi, riskin idarə edilməsi sistemləri və infrastruktur barədə əlavə məlumat üçün hesabatı və infoqrafikanı yükləyin.

Nəticəni icmallaşdıran infoqrafika ilə tanış olun.

Qlobal riskin idarə edilməsi icmalı, 8-ci buraxılış

Maliyyə Xidmətləri səhifəsinə geri qayıdın

Did you find this useful?