Global Risk Management Survey, Eighth Edition

Perspektivlər

Qlobal Riskin İdarə Edilməsi Araşdırması, 8-ci buraxılış

Yüksək həddin təyin edilməsi

Maliyyə xidmətləri sahəsi bugün çətinliklərlə üzləşdiyindən Deloitte-un Qlobal riskin idarə edilməsi araşdırmasının 8-ci buraxılışında riskin idarə edilməsi vəziyyəti qiymətləndirilir.

Araşdırma nəticəsində əldə olunan nəticələr göstərir ki, pərakəndə və kommersiya bankları, sığorta şirkətləri, aktiv idarəçiləri və digər maliyyə təşkilatları öz risk idarəçiliyi proseslərinin və alətlərinin gücləndirilməsi üçün mühüm imkanlara malik olmaqda davam edirlər.

Did you find this useful?