Proqnozlar

İnkişaf üçün yelkənin tənzimlənməsi

2014 Kommersiya daşınmaz əmlakı üzrə icmalı

Biznes transformasiya vacibdir.

2013-cü ilin 3 rübündə CRE sahəsində aktivlərin qiymətinin davamlı olaraq bərpası, əməliyyatlar və kapitalın əldə edilməsi imkanları qeydə alınmışdır. İri şəhər bazarlarında aktivlərin qiymətləri 2007-ci ilin yüksək göstəricilərinə yaxın olmuşdur və ikinci dərəcəli bazarlarda əməliyyat fəaliyyəti yaxşılaşmışdır. Yenidən maliyyələşdirmə problemlərinin aradan qaldırılması və ödəmə müddətləri ilə bağlı narahatlıqların azalması ilə əlaqədar borc bazarları rahatlaşmışdır. Bundan əlavə, ABŞ CRE-də şəxsi kapital və xarici investorların payı artmışdır belə ki, bu region qlobal risklə bağlı daha sabit və daha yaxşı gəlirlər təklif edən region hesab olunur.İnkişaf üçün yelkənin tənzimlənməsi: 2014 Kommersiya daşınmaz əmlakı üzrə icmalı
Did you find this useful?