İnvestisiyanın idarə edilməsi

İnvestisiyanın idarə edilməsi sahəsi üzrə xidmətlərin göstərilməsində qlobal lider kimi Deloitte-un investisiyaların idarə edilməsi praktikası hər bir müştərinin spesifik ehtiyaclarını və apardığı işi anlamaqla Azərbaycanda qlobal resurslardan və bacarıqlardan faydalanmaq imkanı verir.