Təfərrüatlar

Siğorta fəaliyyəti ilə əlaqədar 2018-ci ildə qəbul olunmuş hüquqi-normativ tələblərin ümumi icmalı

Qeyri-müəyyən şəraitdə irəliləmə

Gain insight into key regulations that insurance companies should be monitoring and addressing in 2018.