Təfərrüatlar

İntellektual Risk İdarəçiliyinə malik Müəssisə

Müəssisədəki Risklərin düzgün İdarə edilməsi

Müəssisədəki Risklərin İdarə edilməsi (MRİ) aktual mövzudur. Lakin risklərin bütün geniş miqyasını intellektual şəkildə idarə edə bilən müəssisələr azdır.

Mətn ilə tanış olun

Ölçüsündən və sənaye sahəsindən asılı olmayaraq hər bir müəssisə İntellektual Risk İdarəçiliyinə malik ola bilər və hər müəssisə risk idarəçiliyi təcrübəsini özünün konkret şəraitinə və tələblərinə uyğunlaşdırır. Bununla belə, hər bir İntellektual Risk İdarəçiliyinə malik Müəssisə belə bir ideya paylaşır: həm mövcud aktivlər, həm də gələcək inkişaf üçün riskləri ən effektiv idarə edən təşkilatlar bu sahədə bir qədər zəif olan təşkilatlara nisbətən gələcək fəaliyyətdə daha yaxşı nəticələrə nail olacaqlar. Sadə şəkildə ifadə etsək, şirkətlər riskləri qəbul etməklə gəlir qazanır, riskləri idarə edə bilmədikdə isə gəlir itkisi ilə üzləşirlər.

İntellektual Risk İdarəçiliyinə malik Müəssisə: Müəssisədəki Risklərin düzgün İdarə edilməsi
Did you find this useful?