Təfərrüatlar

Riskin transformasiyası

Riskin tənzimlənməsi və səhmdar dəyərinin əldə edilməsi

Maliyyə təşkilatları qanunvericilikdə kəskin dəyişikliklərin zərbəsinə davam gətirdiyi halda, faktiki olaraq geniş miqyasda fəaliyyətə malik şirkətlər müxtəlif formada və müxtəlif səviyyədə buna bənzər problemlərlə üzləşir. Bu çətinliklər risk idarəçiliyini funksional bölmədən müəssisəyə bütünlükdə tətbiq olunan və strateji aktiv hesab edilən ayrıca sahəyə çevirməklə idarəetmə məqsədində dəyişikliklərin aparılmasını tələb edir.

Buna necə nail olmaq mümkündür? Bu sənəddə müəssisədə risk idarəçiliyinin möhkəmləndirilmiş bir sahəyə çevrilməsini təmin etmək məqsədilə risk idarəçiliyinə yanaşmanın dörd əsası təqdim olunur.

Bu çətinliklər risk idarəçiliyini funksional bölmədən müəssisəyə bütünlükdə tətbiq olunan və strateji aktiv hesab edilən ayrıca sahəyə çevirməklə idarəetmə məqsədində dəyişikliklərin aparılmasını tələb edir.

 

Riskin transformasiyasını yalnız icraçı heyət və idarə heyəti idarə edə bilər. Mövcud və ehtimal olunan şəraiti nəzərə alaraq, idarə edilməsi vacib olan transformasiyadır.

Riskin Transformasiyası: Riskin uyğunlaşdırılması və səhmdar dəyərinin əldə edilməsi
Did you find this useful?