Open Talent Economy

Welcome to the open talent economy—a new era in talent management. This collaborative, transparent, technology-enabled, rapid-cycle way of doing business has changed the talent landscape.

Təfərrüatlar

The Open Talent Economy

Jump ahead to the year 2020. Half the people you rely on don't actually work for you and that's a good thing—if you're ready.

Təfərrüatlar

Beyond retention

Survey respondents say retention and engagement is the second biggest human capital challenge they face (after leadership gaps). What’s the secret to becoming a “talent magnet” in the coming years?

Təfərrüatlar

Baş Direktorlar və İR rəhbərləri resurslara inkişafın əsas qüvvəsi kimi yanaşırlar. Diqqəti nəyə yönəltmək lazımdır? 90-dan artıq ölkədə 2500-dən çox rəhbər işçi arasında apardığımız sorğu nəticəsində kadr gündəliyini formalaşdıran 12 mühüm tendensiya müəyyən olunmuşdur.