Təfərrüatlar

Kadr çatışmazlığının aradan qaldırılması

ABŞ-ın polad sənayesi üçün yeni insan resurslarının təşkili

ABŞ-ın polad sənayesi hazırda özü tərəfindən kvalifikasiya çatışmazlığının aradan qaldırılması və daha geniş ərazini əhatə edən Amerika iqtisadiyyatının mənfəəti üçün insan kapitalının yenidən canlandırılması problemi ilə üz-üzədir. Bu hesabatda ABŞ polad sənayesinin üzləşdiyi kadr problemləri, eləcə də sənayenin qlobal bazar payının qaytarılması imkanları və innovasiyanın köməyi ilə dəyər yaratmaq üçün tamamilə yeni imkanların açılması diqqətə çatdırılır.

Restrukturizasiya və statik gücü ilə xarakterizə olunan ABŞ polad sənayesi kritik bir vəziyyətdədir. Sənaye mallarının istehsalında qlobal lider kimi bir əsrdən çox tarixi olan ABŞ indi daxili istehsal sənayesində ümumi daxili məhsulun payı və işçi qüvvəsi ilə bağlı problemlər yaşayır. Ümumiyyətlə, qlobal istehsal sənayesində son illərin maliyyə böhranından sonra heç də bərabər səviyyədə dirçəlmə müşahidə edilməmiş, dünya üzrə artıq istehsal gücü və xammal təchizatında qiymət dəyişkənliyi davam etmişdir. Dünya üzrə digər istehsalçılar ümumi qlobal polad bazar payının əksər hissəsini iddia etdiyi halda, ABŞ polad sənayesi, xüsusilə, 2025-ci ilə qədər belə bazarda təkrəqəmli (6 faiz) payını qoruyub saxlamaq üçün cütrəqəmli səviyyədə (23 faiz) artıma təsir göstərməlidir.

Burada daxili polad sənayesinin dirçəldilməsində əsas amil kimi çıxış edən yeni bacarıqlı insan resurslarının cəlb edilməsi, təlimi və işə götürülməsi üzrə birgə sənaye səylərinin tələb olunduğu vurğulanır. Hətta ən əlverişli bazar şərtləri belə ənənəvi və qabaqcıl texnologiyalı istehsalın, fəhlə işlərinin və texniki işlərin həyata keçirilməsi və bu sahələrdə yeniliklərin tətbiqi üçün ixtisaslı, bacarıqlı kadrlar olmadan büdrəyə bilər.

Hesabatda ABŞ-ın özü tərəfindən kvalifikasiya çatışmazlığının aradan qaldırılması və daha geniş ərazini əhatə edən Amerika iqtisadiyyatının mənfəəti üçün insan kapitalının yenidən canlandırılması problemi ilə üz-üzə qalan polad sənayesi mühüm məsələ kimi diqqətə çatdırılır. Bu, yalnız sənaye üçün qlobal bazar payının qaytarılmasına deyil, həm də innovasiya vasitəsilə dəyər yaratmaq üçün yeni imkanların açılmasına kömək edə bilər.

Kadr çatışmazlığının aradan qaldırılması – polad sənayesi haqqında hesabat
Did you find this useful?