Chemicals

Xidmətlər

Kimya müəssisələri

İcmal

Deloitte Azərbaycanın Kimya sənayesi komandası fəaliyyət effektivliyinin artırılmasında, bazar imkanlarından dinamik şəkildə faydalanmaqda, konsolidasiya, qloballaşma, rəqabətin artması və iqtisadi qeyri-müəyyənlik kimi sənayedə rast gəlinən çətinliklərə qarşı tədbirlərin görülməsində müştərilərə yardımçı olurlar.

Qlobal kimya sənayesinin gələcək vəziyyəti haqqında hesabatlar

Deloitte Touche Tohmatsu Limited-in (DTTL) Qlobal Emal Sənayesi qrupu diqqəti qlobal kimya sənayesinin cari vəziyyətini araşdıran qabaqcıl ideyaların yaradılmasına və gələcək fəaliyyətə yönəltmişdir.

Qlobal Kimya sənayesi 2020