Həllər

Birləşmələr və qoşulmalar

Deloitte birləşmə və qoşulma sövdələşməsi müddətində korporativ alıcılar və birbaşa sərmayəçilərlə bağlı tövsiyələr verir. Birləşmə, qoşulma və parçalanma ilə bağlı məsləhət xidmətlərimiz əvvəldən sona qədər ayrı-ayrılıqda hər bir müştərimizin ehtiyaclarına uyğun olaraq müəyyən edilir.

Deloitte birləşmə və udulma sövdələşməsi müddətində strateji cəhətdən mühüm korporativ alıcılar və birbaşa sərmayəçilər ilə bağlı tövsiyələr verə bilən peşəkar xidmətlər göstərən yeganə şirkətdir. Bu müddət strategiyanın qurulmasından düzgün tərəfdaşın seçilməsinə, kompleks yoxlamanın aparılmasından sövdələşmə əməliyyatının yekunlaşdırılmasına qədərki dövrü əhatə edir. Əməkdaşlıq müddətində biz müştərilərimizə uğur qazandırmaq məqsədilə əməliyyatlar, inteqrasiya və parçalanma ehtiyacları istiqamətində uyğun xidmətlər təklif edirik.

6,000-dən çox məsləhətçi

150-dən çox ölkədə təmsil olunub

Qoşulmalar və Udulmalar üzrə peşəkarların dünya üzrə ümumi sayı

Amerikada 3,500  

 EMEA regionunda 1500

Asiya və Sakit Okean 1,000