Birləşmələr və Udulmalar

Deloitte Azərbaycan alıcılara və şəxsi kapital bazarları səhmdarlarına bütün birləşmə və satınalma əməliyyatları üzrə məsləhətlər verir. Bizim birləşmə, satınalma və ayrılma ilə bağlı məsləhət xidmətlərimiz müştərilərimizin müvafiq ehtiyaclarını qarşılamaq məqsədilə uyğunlaşdırılıb.

Həllər

Birləşmə və Udulma əməliyyatları üzrə məsləhət

Bugünkü makroiqtisadi mühit əməliyyat xidmətləri ilə bağlı əvvəllər təsdiq olunmuş yanaşmaları və biznes fəaliyyətindən yaranan “yüksək tələblər” prinsipinə diqqəti tam neytrallaşdırıb.

Həllər

Qoşulmalarla bağlı yoxlamalar

Heyətimiz yerli və beynəlxalq korporativ və şəxsi kapitalda payı olan müştərilərimizə xüsusi yoxlamalar və əlaqəli birləşmə və qoşulma əməliyyatları təqdim edir.

Həllər

Satış və Alış müqavilələrinə dair Məsləhət

Əgər siz biznesinizi satırsınızsa və təxmin edilən qiymətə rahat ayrılmanı təmin etmək istəyirsinizsə və yaxud şirkəti alarkən hədəfin maliyyə durumu gözlənildiyi kimi olmadığından onun bərpasını istəyirsinizsə, Satış və Alış Müqaviləsinin maliyyə şərtləri burada mühüm rola malikdir. 

Həllər

Təhcizatçılara dəstək

Mürəkkəb və qeyri-sabit bazarlarda rəhbərlik öz strateji imkanlarını mütləq nəzərdən keçirməyə çalışır və burada nəzərdən keçirilməli nəticələrdən biri likvidasiya ola bilər. Qərar qəbul edildikdən sonra, nəticənin optimallaşdırılması çətin olmaqla yanaşı çox vaxt apara bilər.

Həllər

Əməliyyatın sonrakı mərhələlərində və əməliyyat sonrası məsləhət

Əməliyyat tamamlandıqdan sonra, ötürülən hesabların təhlilini apara və satınalma qiymətinə düzəlişlərin hesablanmasına köməklik edə bilərik.