Təfərrüatlar

İntellektual idarəetməli sərhədlər

Yerdəyişməyə xələl yetirmədən təhlükəsizliyin artırılması

2015-ci ildə ümumdünya ticarətinin 300 mlrd dolardan çox olacağı proqnozlaşdırılır. Bu iqtisadiyyatın qarşılıqlı əlaqəli və beynəlxalq xarakterli olması sürətli artımı kifayət qədər mənfəətli edir, lakin bu iqtisadiyyat yaranan yeni texnologiyalar ilə bağlı təşkil olunmuş cinayətkarlıq və terror qrupları kimi bir çox risklərə qarşı çox həssas olur. 3D ölçülü nəşri götürün- texnologiya 10 illər ərzində bunun üzərində çalışmışdır, lakin indi bunun kommersiya baxımından reallaşdırılması mümkün və asandır, bu özündə çoxlu sayda görünməmiş təhlükələri əks etdirir. Layihəsi olan hər hansı fiziki obyekti çap edə bilən istənilən şəxs ilə, bu texnologiya kiçik ölçülü və qabaqcıl müəssisələr üçün istehsal miqyasının artması hesabına qənaəti və bütün istehsal sənayesini köklü şəkildə dəyişə bilər. Bunun kimi dinamik pozuntular hökumətləri və sənaye sahəsini haırkı yeni qlobal qaydalar çərçivəsində rəqabətə davamlılığı saxlamaq üçün malların və insanların yerdəyişməsi ilə bağlı qayda və biznes praktikalarına yenidən baxmağa məcbur edəcək. Hökumət xüsusilə daha təhlükəsiz, daha standart və xərc baxımından daha səmərəli sərhəd təhlükəsizliyi və idarəetmə sistemini yarada bilən intellektual idarəetməli sərhələri təsəvvür etmək və reallaşdırmaq imkanı əldə edəcək.

Bu hesabatda hökumət tərəfindən sərhədlərin qorunması və idarə edilməsi metodlarının dəyişdirilməsi üçün aşağıdakı prinsiplərin tətbiqi yolları açıqlanır:

  • Riskə əsaslanan qərarlar verməklə daha təhlükəsiz sərhədlər qurmaq
  • Məlumat tələblərini normallaşdırmaqla və sərhədlər üzrə əməkdaşlıq etməklə standartlaşmanı təkmilləşdirmək
  • Sərhədlərdə hökumət funksiyalarını birləşdirməklə xərclərə qənaəti artırmaq
  • Kommersiya və ictimai həllərə nail olmaq üçün ekosistemdən istifadə etməklə sərhədlərdə innovasiyanı təmin etmək

İntellektual idarəetməli sərhədlər: Yerdəyişməyə xələl yetirmədən təhlükəsizliyin artırılması
Did you find this useful?