Müdafiə, Təhlükəsizlik və Məhkəmə

Mürəkkəb və gözlənilməz təhlükələrlə əlaqədar dövlət müəssisələri və təşkilatlar hazırkı dağıdıcı, geo-siyasi mənzərəni tənzimləməlidirlər. Deloitte-un mobil həlləri təşkilatların ümumi missiyasına xələl gəlmədən daha güclü və xərc baxımından daha səmərəli müdafiə sistemini təmin edir.