Səhiyyə və sosial müdafiə

Deloitte-da biz çox mürəkkəb bazar tələblərini tənzimləmək, sosial yardım, işsizlik və ya çox uşaqlı ailələrə yardım proqramları vasitəsilə (fiziki və əqli sağlamlıqdan əlavə) cəmiyyətimiz üçün daha yaxşı nəticələri saxlamaq və təmin etmək məqsədilə müasir, lakin praktiki həllər təklif edirik.