Təfərrüatlar

Deofşorizasiya (gəlirlərin ölkədən çıxarılması)

Gözlədiklərimiz və cavablarımız

Mətn ilə tanış olun

Məzmun
  • Rusiya qanunvericiliyinə planlaşdırılmış dəyişikliklər
  • Yerli qanunvericiliyə və qanunların tətbiqi praktikasına digər dəyişikliklər
  • Struktur diaqnostika üçün əsas risk faktorları/ilkin şərtlər
  • Potensial risklər və ya onların azaldılması üzrə tövsiyələr
  • Deloitte-un deofşorizasiya üzrə xidmətləri
  • Layihə üzrə potensial nəticələr

 

Did you find this useful?