Təfərrüatlar

İnşaat üzrə vergi məsləhəti

Deloitte Azərbaycanın ölkə ərazisində və xaricdə fəaliyyət göstərən daşınmaz əmlak şirkətlərinə vergi məsləhəti xidmətlrinin göstərilməsi sahəsində zəngin iş təcrübəsi vardır. Daşinmaz əmlak şirkətlərinə xidmətlərin göstərilməsi strateji prioritetlərimizdən biri hesab olunduğunda, biz məhz bu sahədə çalışan şirkətlərə məsləhət xidmətləri göstərən mütəxəssislərdən ibarət qrup yaratmışıq. Qrupumuz digər xidmətlər yanaşı biznes strategiyaların və investisiya portfellərinin optimallaşdırılması, optimal əməliyyat və holdinq strukturlarının yaradılması layihələri daxil olmaqla iri investisiya layihələri üçün vergi və hüquq qiymətləndirmələri həyata keçirən daşınmaz əmlak sahəsində uzunmüddətli təcrübəsi olan yüksək ixtisaslı ekspertlərdən ibarətdir.

Did you find this useful?