Strategic support for property development

Həllər

Daşınmaz əmlak obyektlərinin inşası üçün strateji dəstək

Hal-hazırda, daşınmaz əmlakın inşası ilə bağlı yeni layihələr üçün yaranan davamlı problem torpağın və iqtisadi rentabelliyin olmasıdır. Torpağın dəyəri və inflyasiya dərəcələri artdığından ötən illərdəki əlavə gəlir faizi olmadan daşınmaz əmlakın tikintisi qiymətləri də davamlı şəkildə artır.

Heyətimiz daşınmaz əmlak inşa edənlərə köhnə istehsal obyektlərinin optimallaşdırılması, xüsusi ərazilərin iqtisadi baxımdan məqsədəuyğunluğunun qiymətləndirilməsi və əsas fəaliyyət göstəriciləri kimi “qeyri-standart” həllər təklif edir ki, bu da sərmayəçini əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək üçün lazımi məlumatla təmin edir.

Mətn ilə tanış olun

  1. Ərazi üzrə müştərinin tələblərini anlamaq
  2. Mümkün daşınmaz əmlak variantlarını tapmaq
  3. Əraziləri müqayisə etmək və ən cəlbedici ərazini seçmək

Addımlar