Təfərrüatlar

İctimai Sektorda korporativ idarəetmə

Vaxtdır!

Düzgün idarəetmə konsepsiyaları müxtəlif bazar iştirakçıları arasında hesabatlılıq mexanizmlərini gücləndirir və kommunikaya kanallarını açır. Müvafiq olaraq ictimai sektor müəyyən olunmuş nəticələrin çatdırılmasına və nəticələrin əldə olunması üsulları ilə bağlı məsuliyyətə daha çox əmin ola bilər.

Forbes jurnalında çap olunan məqalə ictimai sektorda yaxşı idarəetmə hallarını işıqlandırır.

Did you find this useful?