Xəbərlər

Deloitte Kiber Təhlükəsizlik və Texnologiya Xəbərlərinin icmalı

36-cı buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 36-cı buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 36-cı buraxılış

35-cü buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 35-ci buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 35-ci buraxılış

34-cü buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 34-cü buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 34-cü buraxılış

33-cü buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 33-cü buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 33-cü buraxılış

32-ci buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 32-ci buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 32-ci buraxılış

31-ci buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 31-ci buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 31-ci buraxılış

30-cu buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 30-cu buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 30-cu buraxılış

29-cu buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 29-cu buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 29-cu buraxılış

28-ci buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 28-ci buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 28-ci buraxılış

27-ci buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 27-ci buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 27-ci buraxılış

26-cı buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 26-cı buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 26-cı buraxılış

25-ci buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 25-ci buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 25-ci buraxılış

24-cü buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 24-cü buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 24-cü buraxılış

23-cü buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 23-cü buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 23-cü buraxılış

22-ci buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 22-ci buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 22-ci buraxılış

21-ci buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 21-ci buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 21-ci buraxılış

20-ci buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 20-ci buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 20-ci buraxılış

19-cu buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 19-cu buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 19-cu buraxılış

18-ci buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 18-ci buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 18-ci buraxılış

17-ci buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 17-ci buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 17-ci buraxılış

16-cı buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 16-cı buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 16-cı buraxılış

15-ci buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 15-ci buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 15-ci buraxılış

14-cü buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 14-cü buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 14-cü buraxılış

13-cü buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 13-cü buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 13-cü buraxılış

12-ci buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 12-ci buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 12-ci buraxılış

11-ci buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 11-ci buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 11-ci buraxılış

10-cu buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 10-cu buraxılışını sizə təqdim edirik.
Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 10-cu buraxılış

9-cu buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 9-cu buraxılışını sizə təqdim edirik.

Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 9-cu buraxılış

8-ci buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 8-ci buraxılışını sizə təqdim edirik.

Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 8-ci buraxılış

7-ci buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 7-ci buraxılışını sizə təqdim edirik.

Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 7-ci buraxılış

6-cı buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 6-cı buraxılışını sizə təqdim edirik.

Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 6-cı buraxılış

5-ci buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 5-ci buraxılışını sizə təqdim edirik.

Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 5-ci buraxılış

4-cü buraxılış

Azərbaycan və MDB regionunda baş verən kiber təhlükəsizlik və texnologiya sahəsindəki xəbərlərin 4-cü buraxılışını sizə təqdim edirik.

Xəbərləri oxumaq üçün əlavədəki pdf faylı yükləyin.

Kiber təhlükəsizlik və texnologiya xəbərləri 4-cü buraxılış

3-cü buraxılış

Azərbaycan

Botbox startapı və TƏBİB’in əməkdaşlığı ilə “TABİB BOT” Whatsapp botu təqdim olundu

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı (BMTİP) və yerli startap şirkəti olan Botbox ilə birgə günün 24 saatı əhalinin koronavirus ilə əlaqədar suallarını cavablandırmaq, həmçinin tez, etibarlı və rəsmi məlumat vermək üçün WhatsApp botunu istifadəyə verdi. 

Mənbə: techland.az, 1 iyun 2020

“Nar” alternativ enerji mənbəyi ilə çalışan yeni baza stansiyası istifadəyə verib

Yeni baza stansiyası vasitəsilə kəsintisiz şəbəkə təcrübəsini, yəni enerji təminatının daimiliyini təmin etmək üçün hibrid günəş sistemindən istifadə olunur. Belə ki, sahədə quraşdırılan əlavə elektrik batareyaları günəş şüalarının azaldığı zaman, buludlu hava şəraitində, axşam və ya gecə saatlarında ehtiyat enerji rolunu oynayaraq fasiləsiz təchizatı qorumağa imkan verir.

Mənbə: xeberler.az, 9 iyun 2020

"Microsoft": Azərbaycanda piratçılıq səviyyəsi əhəmiyyətli dərəcədə azalıb

Azərbaycanda proqram təminatı sahəsində piratçılıq səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə azalması müşahidə olunur. Bunu "Microsoft Azərbaycan" şirkətinin baş direktoru Qaçay Mirzəyev deyib. Onun sözlərinə görə, buna səbəb ölkədə ali təhsil müəssisələrində lisenziyalı proqram təminatının geniş tətbiqidir.

Mənbə: xeberler.az, 10 iyun 2020

Azərbaycanda SMS fişinq dələduzluğu ilə bağlı daha bir hal aşkarlanıb

Kompüter İnsidentlərinə Qarşı Mübarizə Mərkəzindən verilən məlumata görə, dələduzlar vətəndaşlara SMS göndərmiş, daha sonra zəng edərək qarşı tərəfə guya səhvən pul köçürdüyünü bildirmiş və qarşı tərəfdən həmin məbləği geri ödəməsini tələb etmişdir.

Mənbə: xeberler.az, 16 iyun 2020

E-təbib mobil tətbiqi istifadəyə verilib

E-Təbib mobil tətbiqi vasitəsilə insanlar ictimai yerlərdə olarkən ətrafdakı insanların potensial virus daşıyıcısı olub-olmaması barədə xəbərdar ediləcək. Tətbiq Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində təqdim olunub. Təsadüfən infeksiyanın daşıyıcısı ilə əlaqəsi olanlara (məsələn, sırada, dükanda və s.) bildiriş göndəriləcək və onlar laboratoriya testinə dəvət ediləcəklər.

Mənbə: xeberler.az, 20 iyun 2020

“Rəqəmli Qızlar” layihəsi üzrə onlayn təlimlər keçirilib

Ölkəmizdə xanımların informasiya texnologiyaları üzrə biliklərinin inkişafı və İKT sahəsinə marağının artırılması məqsədilə “Rəqəmli Qızlar” sosial layihəsi uğurla həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində 560 məktəbli və gənc qız rəqəmli texnologiyalar üzrə təlimlərdə iştirak ediblər.

Mənbə: mincom.gov.az, 20 iyun 2020

Azərbaycanda səhm almaq üçün elektron mağaza yaradılacaq

Mağaza sərmayəçi və sahibkarlar arasında investisiya əlaqələrini yaxşılaşdırmaq məqsədilə yaradılmış "investme.az" onlayn platforması çərçivəsində fəaliyyət göstərəcək. Elektron mağaza vasitəsilə müştərilər həm yerli, həm də ABŞ, Avropa və Türkiyə şirkətlərinin səhmlərini ala biləcək.

Mənbə: xeberler.az, 24 iyun 2020

“Telekommunikasiya haqqında” qanuna dəyişiklik edildi

Milli Məclisin plenar iclasında “Telekommunikasiya haqqında” qanuna dəyişiklik layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Qanuna dəyişiklik layihəsi səsverməyə çıxarılaraq qəbul edilib.

Mənbə: banker.az, 29 iyun 2020

MDB

Rusiya

Xüsusi təyinatlı biometriya. Federal Təhlükəsizlik Xidməti vahid sistemin genişləndirilmiş istifadəsinə qarşı çıxdı

Vətəndaşların biometrik məlumatlarından vahid sistem vasitəsilə istifadəni genişləndirmək üçün qanun layihəsinin qəbulu təxirə salınıb. Ən sərt mövqeyi Federal Təhlükəsizlik Xidməti tutur, təklif olunan yanaşmada fərdi məlumatların sızması riskini görür.

Mənbə: kommersant.ru, 2 iyun 2020

Məlumat sızmasına görə cərimələrin on dəfə artırılması təklif olunur

Kommersant yazır ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin yeni redaksiyasında fərdi məlumatların sızmasına görə hüquqi şəxslər üçün maksimal cərimələrin 50 min rubldan 500 min rubla qədər artırılması təklif olunur. Bu, Rusiya Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanan İnzibati Xətalar Məcəlləsinin yeni nəşrinin layihəsinə əsaslanır.

Mənbə: banki.ru, 3 iyun 2020

Onlayn pərakəndə satış xidmətləri və banklara edilən hücumların sayı artıb

Pandemiya, mobil tətbiqetmələrə və pərakəndə satış saytlarına, maliyyə xidmətləri və korporativ sektora hücumların artmasına səbəb oldu. Ən çox - 2.3 dəfə - fevral-may aylarında elektron ticarət sektoruna edilən hücumların sayı artdı, hakerlərin banklara marağı isə 1,2 dəfə artdı.

Mənbə: kommersant.ru, 5 iyun 2020

Operatorlar yaxın üç-beş ildə 3G şəbəkəsinin yox olacağını proqnozlaşdırırlar

3-5 ildən sonra dördüncü nəsil yüksək sürətli məlumat ötürmə (LTE) standartı Rusiyada 3G-ni tamamilə əvəz edə bilər. Tele2 və Megafonda İzvestiya üçün belə proqnozlar edildi.

Mənbə: iz.ru, 8 iyun 2020

Kudrin: rəqəmsallaşdırma artıq dayandırıla bilməz, ancaq fərdi məlumatların sızması riskini azaltmalıyıq

Dövlət səviyyəsində rəqəmsallaşma dərinləşməyə davam edəcək, buna görə fərdi məlumatların ictimaiyyətə açıqlanmaması üçün yüksək keyfiyyətli qorunma sistemləri yaratmaq lazımdır, Rusiya Federasiyası Hesablama Palatasının sədri Aleksey Kudrin bildirmişdir. Onun fikrincə, Moskvada və bir sıra bölgələrdə elan edilən karantin məhdudiyyətləri rəqəmsallaşdırma olmadıqda belə, tətbiq ediləcəkdir. 

Mənbə: banki.ru, 9 iyun 2020

Rusiyada kibercinayətkarlıq son beş ay ərzində 85% artıb

Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini Dmitri Medvedev son beş ayda kibercinayətkarlığın 85% artdığını söylədi. 2030-cu ilədək ictimai təhlükəsizlik konsepsiyası layihəsi ilə bağlı iclasda belə statistik məlumat verildi. 

Mənbə: banki.ru, 9 iyun 2020

Dövlət Duması elektron imza açar sertifikatlarının verilməsi qaydalarının dəqiqləşdirilməsi haqqında qanun qəbul edib

Qanun layihəsi elektron imzaların tətbiqi sahəsindəki hüquqi ziddiyyətlərin aradan qaldırılması və üçüncü tərəflərin adından hərəkət etmək hüququna malik bir ərizəçinin (ixtisaslı sertifikat əldə etmək üçün) ixtisaslı sertifikat almaq üçün akkreditə edilmiş sertifikat mərkəzinə müraciəti zamanı müvafiq notarial qaydada təsdiqlənmiş etibarnamə təqdim etməsi məqsədi ilə Rusiya Federasiyasının Kommunikasiya Nazirliyi tərəfindən hazırlanmışdır.

Mənbə: banki.ru, 10 iyun 2020

Rusiyalılar şübhəli telefon nömrəsini və ya veb saytı fırıldaqçılığın müəyyən edilməsi üçün pulsuz yoxlaya bilərlər

Sberbank müştəriləri və Rusiya Federasiyasının bütün vətəndaşları telefon nömrəsini və ya veb saytı fırıldaqçılığı müəyyən etmək üçün tez və pulsuz yoxlamaq imkanı əldə etdilər, kredit təşkilatının mətbuat xidməti məlumat verir.

Mənbə: banki.ru, 15 iyun 2020

Dövlət Dumasına Telegram-ın bloklanmasını qadağan edən qanun layihəsi təqdim edilib

Rusiyada Telegram messencerinin bloklanmasının dayandırılmasını nəzərdə tutan qanun layihəsi Dövlət Dumasına təqdim edildi, sənəd parlamentin aşağı palatasının elektron məlumat bazasında yayımlandı. Layihənin təşəbbüskarları deputatlar Fedot Tumusov, Dmitri Ionin və Alexander Terentyev idi. Müvafiq düzəlişlərin "İnformasiya, informasiya texnologiyaları və məlumatların qorunması haqqında" Federal Qanunun 15.4-cü maddəsinə əlavə edilməsi təklif olunur.

Mənbə: banki.ru, 15 iyun 2020

Fırıldaqçılar təqaüdçülərin qurğularına uzaqdan daxil olaraq onların investisiya hesablarından vəsait çıxarırlar

Rusiyada qiymətli kağızlar ticarəti yolu ilə pensiyalarının artımını təmin etmək istəyən yaşlı insanlara yönəlmiş yeni bir saxta sxem yayılır: psevdo brokerlər pensiyaçıların qurğularına uzaqdan daxil olurlar və hesablarından vəsait çıxarırlar. 

Mənbə: banki.ru, 17 iyun 2020

Sberbank kibercinayətkarlıqda dörd əsas tendensiya müəyyən etdi

Dünya üzrə hazırda 1,5 milyon olan kibercinayətkarların sayı ilin sonuna 2 milyona qədər arta bilər.  Sberbankın mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bu məlumatları Sberbank mütəxəssislərinin və kiber təhlükəsizlik sahəsində ixtisaslaşmış BI.ZONE şirkətinin illik analitik araşdırmasının dərc olunması ilə əlaqədar bankın idarə heyəti sədrinin müavini Stanislav Kuznetsov təqdim etmişdir. 

Mənbə: banki.ru, 18 iyun 2020

Telekommunikasiya operatorları abunəçiləri özləri müəyyənləşdirmək istəyirlər

Mobil operatorlar, vətəndaşlar və təşkilatlar arasında məsafədən qarşılıqlı fəaliyyət haqqında qanun layihəsinin İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən təsdiqləndiyi halda, İnternet üzərindən SİM kartların satışı zamanı abunəçilərlə uzaqdan əlaqə yaratmaq üçün öz biometrik texnologiyalarından istifadə etməyi planlaşdırırlar.  

Mənbə: kommersant.ru, 23 iyun 2020

Pavel Durov və Amerika tənzimləyici orqanı TON layihəsi barədə razılığa gəldilər

Telegramın həmtəsisçisi Pavel Durov Telegram kanalında şirkətin TON blockçeyn layihəsi (Telegram Açıq Şəbəkə) ilə əlaqədar mübahisədə ABŞ-ın Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası ilə razılaşma əldə etdiyini açıqladı.  

Mənbə: banki.ru, 26 iyun 2020

Rabitə Nazirliyi rəqəmsal buraxılış üçün istifadə olunan bütün fərdi məlumatları silib

Rusiya Federasiyasının bölgələrində rəqəmsal buraxılışların işlənməsi zamanı istifadə olunan bütün fərdi məlumatlar buraxılış icazəsi rejimi zəiflədikdən sonra silindi. Trend-in TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Rəqəmsal İnkişaf, Rabitə və Kütləvi İnformasiya Vasitələri Naziri Maksut Şadayev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.  

Mənbə: banki.ru, 30 iyun 2020

Qazaxıstan

Millət vəkilləri kənd yerlərində rəqəmsal texnologiyaların inkişafına qanunvericiliklə dəstək verəcəklər

Parlamentarilər rabitə operatorları tərəfindən telekommunikasiya infrastrukturundan birgə istifadə imkanının verilməsi ilə kənd yaşayış məntəqələrində internetə genişzolaqlı girişin təmin edilməsinə dair qanun layihəsi təşəbbüsü ilə çıxış ediblər.

Mənbə: profit.kz, 1 iyun 2020

Qazaxtelekomdan təhlükəsizlik tədbiri: COVID-19 virusuna qarşı yeni həll təqdim edildi

Qazaxtelekom, pandemiya zamanı təhlükəsizlik standartlarına riayət olunmasını izləmək üçün yaradılan video nəzarət kameralarından istifadə edərək platforma həllinin uğurlu sınaqdan keçirildiyini və istifadəyə verildiyini elan etdi. Yeni platforma, vətəndaşların qaydalara necə diqqətlə riayət etdiyini izləməyə imkan verəcək – bu qaydalar maskaların geyilməsi və insanlar arasında lazımi məsafənin qorunmasıdır.

Mənbə: profit.kz, 3 iyun 2020

Almatının sahə inspektorları müasir token-videoqeydiyyatçılar alacaqlar

Sahə inspektorlarının videoqeydiyyatçılar ilə təchiz olunması onlara öz işlərini onlayn rejimdə izləməyə və öz təhlükəsizliyini təmin etməyə imkan verəcək.

Mənbə: profit.kz, 3 iyun 2020

Avtomobilin ilkin qeydiyyatı hüquqi şəxslər üçün onlayn rejimdə oldu

"Milli İnformasiya Texnologiyaları" ASC-nin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Qazaxıstanda rəsmi dilerlərdən alınan nəqliyyat vasitələrinin egov portal.kz-da ilkin qeydiyyatı xidməti hüquqi şəxslərin istifadəsinə verilib.

Mənbə: informburo.kz, 3 iyun 2020

Rəqəmsallaşdırma səhiyyə sahəsindəki gərginliyi minimuma endirir

Qazaxıstan Sosial İnkişaf İnstitutu, "Rouhani air" sosial əhəmiyyətə malik qanunvericiliklə bağlı bir sıra müzakirələri davam etdirir. Elorda info xəbər verir ki, "Səhiyyə sektorundakı açıqlıq: yeni tendensiyaların məlumatın əldə edilməsinə təsiri" mövzusunda ikinci müzakirə onlayn formatda keçirilib.

Mənbə: profit.kz, 11 iyun 2020

Bir milyard təngə internet fırıldaqçıları tərəfindən ələ keçirildi

"Bu yaxınlarda Almatıda internet-dələduzluq sxemini təşkil edən qrup ifşa olunub. Cinayətkarlar kripto valyutanı dövriyyəyə buraxaraq bir milyard təngə ələ keçirdilər", - Turqumbayev bildirib.

Mənbə: profit.kz, 11 iyun 2020

Parlament rəqəmsal sənədlər haqqında qanun qəbul etdi

Parlament "Rəqəmsal texnologiyaların tənzimlənməsi ilə bağlı bəzi qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında" qanun qəbul etdi. Tengrinews.kz xəbər verir ki, bu qanun rəqəmsal sənədləri kağız sənədlər ilə bərabərləşdirir.

Mənbə: tengrinews.kz, 11 iyun 2020

Qazaxıstan BMT çərçivəsində rəqəmsal əməkdaşlıq üçün yol xəritəsinin
müzakirəsində iştirak etdi

İyunun 11-də BMT-nin Baş katibi A.Quterreş dayanıqlı inkişaf məqsədləri və hədəflərinə nail olmaqla bağlı sürətli texnoloji dəyişikliklərin təsirinin tematik müzakirələri zamanı rəqəmsal əməkdaşlıq üçün hazırlanmış yol xəritəsini təqdim etdi. 

Mənbə: profit.kz, 12 iyun 2020

KZ-CERT Səhiyyə Nazirliyinə aid sənədi saxtalaşdıran zərərli ünvanların siyahısını ləğv etdi

Kompüter insidentlərinə cavab xidməti (KZ-CERT) Qazaxıstan Səhiyyə Nazirliyinin sənədini təqlid edən zərərli fişinq e-məktubunu məhv etdi.

Mənbə: informburo.kz, 18 iyun 2020

Rəqəmsal gigiyena: səhiyyə sistemindəki fərdi məlumatlar

2019-cu
ildə tibbin rəqəmsallaşdırılması zamanı "Elektron sağlamlıq pasportu"
layihəsi işə başladı. Tədricən, 2020-ci ilin yazına qədər Qazaxıstan
Respublikasının səhiyyə naziri Eljan Birtanovun sözlərinə görə, bütün
qazaxıstanlılar üçün elektron sağlamlıq pasportları hazırlandı. Vətəndaşlar
onları eGov mobil tətbiqi (iOS, Android) kimi proqramlar vasitəsilə əldə edə
bilərlər.

Mənbə: informburo.kz, 22 iyun 2020

İllusive Networks SOC analitikləri üçün tezliklərin toplanması üçün tətbiq yayımladı

Yeni funksional parametrlər ikinci səviyyəli analitiklər tərəfindən hadisənin emal edilmə müddətini 90%-ə qədər azaldır və araşdırmaların səmərəliliyini artırmaq məqsədilə kənar məlumat qoruyucu alətlər ilə inteqrasiya olunur. 

Mənbə: profit.kz, 22 iyun 2020

İnformasiya Təhlükəsizliyi Komitəsinin yeni rəhbəri təyin edilib 

Tengrinews Baş nazirin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Ruslan Abdikalikov Rəqəmsal İnkişaf, İnnovasiya və Aerokosmik Sənaye Nazirliyinin İnformasiya Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri təyin edildi.

Mənbə: tengrinews.kz, 22 iyun 2020

Pandemiya Qazaxıstanda elektron ticarətin inkişafına müsbət təsir göstərmişdir

2025-ci ilə qədər pərakəndə ticarət dövriyyəsindəki elektron ticarətin payı 10%-a çatacaqdır. Dünyadakı texnoloji inkişaf dövründə nağdsız ödənişlər və e-ticarət xüsusi yer tutur. 2019-cu ilin sonunda qlobal elektron ticarət bazarı 3,5 trilyon dollara çatmışdır. 

Mənbə: profit.kz, 22 iyun 2020

İnternetə giriş üzrə rəqəmsal xəritə istifadəyə verildi

Xəritədə optik infrastrukturun mövcudluğu və mobil genişzolaqlı əhatə dairəsi barədə məlumatlar əks olunur. Resurs Digitalkz.kz/map/ Qazaxıstan vətəndaşlarına ölkənin müxtəlif yerlərində İnternetə giriş səviyyəsi barədə məlumat əldə etməyə imkan verir.

Mənbə: profit.kz, 23 iyun 2020

Dövlət qurumlarının saytları vahid İnternet platformasına keçirildi

Dövlət orqanı və onun struktur bölməsi haqqında əsas məlumatlar onların rəsmi internet resurslarında açıq şəkildə dərc edilir. Lakin belə internet səhifələrinin sayı yüzlərlə, məsələn, nazirliklərin, onların komitələrinin və idarələrinin saytlarının, vilayətlərin, şəhərlərin, rayonların, kəndlərin və digər idarələrin akimatlarının saytları kimi hesablanıb. Onun optimallaşdırılması məqsədilə dövlət orqanlarının internet resursları üçün vahid platforma işə salınıb.

Mənbə: profit.kz, 24 iyun 2020

Baş nazir rəqəmsallaşdırma ilə bağlı bir sıra tapşırıqlar verib

Əsgər Mamin rəqəmsallaşdırmanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Prezident Komissiyasının iclasını keçirdi, Tengrinews.kz Baş Nazirin rəsmi internet səhifəsinə istinadən bildirib. 

Mənbə: tengrinews.kz, 25 iyun 2020

Qazaxıstanda rəqəmsal sənədlərin və robotların qanuniləşdirilməsi haqqında qanun imzalanıb

Dövlət başçısı "Rəqəmsal texnologiyaların tənzimlənməsi ilə bağlı Qazaxıstan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr edilməsi haqqında" Qanunu imzaladı.

Mənbə: profit.kz, 26 iyun 2020

Darknetdən sirli bir kiber cinayətkar qazaxıstanlı haker ola bilər

Kiberhücumların qarşısını almaqda ixtisaslaşan beynəlxalq Group-İB şirkəti üç il boyunca darknetdə beynəlxalq şirkətlərin korporativ şəbəkələrinə girişi satmaqla məşğul olan rusdilli Fxmsp adlı hakerin kimliyini ortaya çıxardı. Sputnik xəbər verir ki, onun Qazaxıstan sakini olduğu güman edilir.

Mənbə: profit.kz, 26 iyun 2020

Özbəkistan

Huawei Özbəkistana vergi ödəyəcək

Huawei Korporasiyası Özbəkistanda vergi məqsədi ilə qeydiyyata alınıb. Bu barədə Özbəkistanın Dövlət Vergi Komitəsi məlumat yayıb. GNC-nin məlumatına görə, Huawei Services (Hong Kong) Co. Çində 1 iyun tarixində qeydiyyatdan keçmişdir. Daha əvvəl Yandex, Google, Facebook, Netflix, Samsung, Apple kimi şirkətlərin Özbəkistanda vergi reyestrinə daxil edildiyi bildirildi. 

Mənbə: profit.kz, 3 iyun 2020

Özbəkistanda mobil internet sürəti 18% artdı

Özbəkistanda sabit İnternetin sürəti 6%, mobil İnternet 18% artmışdır. Bu məlumatı Ookla hesabatına istinadən Özbəkistanın İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Nazirliyi verir. Təşkilatın məlumatına görə, dünyada simli İnternetin sürəti 1%, mobil rabitə isə 7% yaxşılaşmışdır.

Mənbə: profit.kz, 8 iyun 2020

Özbəkistanda 100 İT tədris mərkəzi açılacaq

Özbəkistanın bölgələrində ən azı rəqəmsal texnologiya üzrə 100 tədris mərkəzinin açılması planlaşdırılır. Bu, Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı Prezidentlə görüşdə elan edildi. Təhsil müəssisələri gənclərə proqramlaşdırma, elektron ticarət və qrafik dizayn əsasları üzrə qısamüddətli kurslar təklif edəcəklər.

Mənbə: profit.kz, 12 iyun 2020

"Rəqəmsal iqtisadiyyatın araşdırılması mərkəzi"nin funksiyaları müəyyən edilmişdir

Özbəkistan hökuməti "Özbəkistan Respublikasının İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı və Rabitə Nazirliyinin sistemindəki bəzi təşkilatların fəaliyyətinin təşkili tədbirləri haqqında" qərar (№ 409, 25.06.2020) qəbul etdi. 

Mənbə: pv.uz, 29 iyun 2020

Qırğızıstan

Qırğızıstan məktəbləri real virtuallıqda

Ölkənin Təhsil və Elm Nazirliyi növbəti tədris ilində distant təhsil rejiminin bilik əldə etməyin yeganə forması olma ehtimalını irəli sürdü.

Mənbə: ritmeurasia.org, 8 iyun 2020

Qırğızıstanın dövlət vergi xidməti (STS) 800 mindən çox vergi ödəyicisinə aid məlumatın sızması barədə informasiyasını təkzib edir

Qırğızıstanın dövlət vergi xidməti İdarənin məlumat portalına hakerlər tərəfindən hücum edildiyi və 800 mindən çox vergi ödəyicisinə aid məlumatların sərbəst şəkildə əldə edilməsi barədə məlumatlara reaksiya verdi. DVX bəyan edir ki, vergi sirri ilə əlaqəli məlumatların sızması riski yoxdur.

Mənbə: knews.kg, 12 iyun 2020

Qırğızıstan Prezidenti ölkənin rəqəmsallaşdırılması ilə bağlı gələcək planlarını açıqladı

İyunun 22-də Qırğızıstan Prezidenti Sooronbay Jeenbekov müşaviri Dastan Doqoyev və Dövlət İnformasiya Texnologiyaları və Rabitə Komitəsinin rəhbəri Altınbek Isailov ilə görüş keçirdi və görüşdə Respublikanın rəqəmsal transformasiyası siyasətinin həyata keçirilməsinin koordinasiya edilməsi ilə bağlı Doqoyevə göstəriş verdi.

Mənbə: sng.today, 23 iyun 2020

2-ci buraxılış

Azərbaycan

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilmiş “World Net Summit” beynəlxalq onlayn konfransı başa çatıb

“World Net Summit” Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının, “SUP VC” və “Innoland” İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzinin dəstəyi, “BP” şirkətinin baş sponsorluğu və “Net Summit MMC”nin təşkilatçılığı ilə 11-15 may tarixlərində təşkil edilib. İctimaiyyətin böyük marağına səbəb olan konfransı ümumilikdə 26 ölkədən 40 mindən artıq insan izləyib.

Mənbə: mincom.gov.az, 16 may 2020

Startaplarla bağlı məlumat əldə etmək üçün mobil əlavə hazırlanıb

Azərbaycanda startaplarla bağlı məlumat əldə etmək üçün “IAA Demo Day App” mobil əlavəsi hazırlanıb.  İnnovasiya Agentliyinin yaydığı məlumata istinadən, istifadəçilər tətbiq vasitəsi ilə startaplarla əlaqə yarada, onların haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərlər.

Mənbə: xeberler.az, 20 may 2020

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki DOST Agentliyinin rəsmi internet saytı təqdim olunub

Saytda 11 əsas bölmə daxilində DOST ilə bağlı qanunvericilik aktları və qurumun strukturu barədə məlumat verilir, habelə DOST mərkəzlərində göstərilən xidmətlərin pasportları, xidmətlər barədə informativ kitabçalar, statistika, xəbərlər, qalereya və s. təqdim edilir.

Mənbə: xeberler.az, 21 may 2020

Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi Veb konfrans təşkil edib

21 may 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi Qlobal Müyəssərlik üzrə Maarifləndirmə Günü ilə bağlı Veb konfrans təşkil edib və Elektron Hökumət üzrə İcra Qrupunun görüşü keçirilib.

Mənbə: xeberler.az, 21 may 2020

İnnovasiyalar Agentliyində "DEMO DAY" keçirilib

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında İnnovasiyalar Agentliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Barama İnnovasiya və Sahibkarlıq Mərkəzinin 12 həftə davam edən Pre-akselerasiya proqramının yekununa dair onlayn təqdimat tədbiri (DEMO DAY) keçirilib.

Mənbə: xeberler.az, 21 may 2020

Azərbaycanda hərraclar artıq elektron şəkildə həyata keçiriləcək

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi, Respublika Xammal və Əmtəə birjası, həmçinin aidiyyəti dövlət qurumlarının birgə əməkdaşlığı çərçivəsində “Elektron Hərrac” sistemi yaradılıb və pilot olaraq istifadəyə verilib.

Mənbə: xeberler.az, 21 may 2020

“Baktelecom” “İçərişəhər” qoruğu və mərkəzi küçələrdə optik şəbəkəyə keçidi sürətləndirib

Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi “Bakı Telefon Rabitəsi” MMC (Baktelecom) paytaxt sakinlərinin genişzolaqlı xidmətlərlə təminatı üçün “Evədək optika” layihəsinin icrasını sürətləndirib.

Mənbə: mincom.gov.az, 22 may 2020

“Vətəndaş” tipli “Asan İmza” xidməti ödənişsiz olacaq

“Asan İmza” mobil elektron imzanın milli operatoru və Azərbaycanın Rəqəmsal Ticarət Qovşağının partnyoru hesab edilən B.EST Solutions şirkəti 20 iyun 2020-ci il tarixindən etibarən “Asan İmza” gücləndirilmiş mobil elektron imza xidmətini respublika vətəndaşları üçün (“Vətəndaş” tipli “Asan İmza” xidməti) 3 il müddətinə ödənişsiz təqdim etmək qərarına gəldi. Əvvəllər bu xidmətin aktivləşdirilməsi ödənişli olub, 18 AZN təşkil edirdi.

Mənbə: banker.az, 22 may 2020

NFC funksiyalı Mi Band 4 Rusiyada istifadəyə verildi – Azərbaycana nə zaman gələcək?

Rusiya Çindən sonra NFC funksiyalı Mi Band 4 modelini satışa çıxaran ikinci ölkə oldu. Bu məsələdə köməyi MasterCard şirkəti elədi. MasterCard kartını Mi Fit tətbiqinə qoşaraq qolbaqlarla ödəniş etmək mümkün olacaq. Əsas problem qolbağın yalnız MasterCard əsaslı kartlar ilə işləməsidir. Visa kart istifadəçiləri bu özəllikdən istifadə edə bilməyəcəklər.

Mənbə: techland.az, 29 may 2020

Yaxın aylarda “Reabilitasiya” elektron sistemi işə salınacaq

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən  verilən məlumata görə, “Reabilitasiya” altsistemi nazirliyin reabilitasiya müəssisələri ilə Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyaları (TSEK) arasında elektron formada məlumat mübadiləsinə və onların əlaqəli fəaliyyətinin qurulmasına xidmət edəcək.

Mənbə: banker.az, 30 may 2020

MDB

Rusiya

Rusiya hakerləri COVİD-19 peyvəndini hazırlayan Britaniya təşkilatlarına hücum etməkdə ittiham olunub

Böyük Britaniyada COVID-19 peyvəndinin hazırlanması üzərində çalışan təşkilatlar İran, Rusiya, Çin və digər ölkələrdən olan hakerlər tərəfindən hücuma məruz qalır. Hal-hazıradək uğurlu hücumlar olmayıb.

Mənbə: kommersant.ru, 4 may 2020

Group-IB: Rusiya fişinq resurslarının hostinqi üzrə ABŞ-ı keçib

Group-IB analitikləri bildiriblər ki, 2019-cu ildə şirkət 14 mindən çox fişinq resursunu blokladı ki, bu da əvvəlki ildən üç dəfə çoxdur.

Mənbə: xakep.ru, 8 may 2020

Pavel Durov TON blockchain layihəsinin ləğv olunduğunu elan etdi

Telegramın təsisçisi Pavel Durov, sərmayəçilərin 1,7 milyard dollar sərmayə qoyduqları Telegram Açıq Şəbəkə (TON) blockchain platforması üzərində işin dayandırıldığını açıqladı və bu barədə Telegram kanalında məlumat verdi.

Mənbə: kommersant.ru, 12 may 2020

İT şirkətləri 242 milyard rubl dövlət yardımı tələb edirlər

ROUSSOFT Sənaye Assosiasiyası bazar iştirakçılarının sorğusuna əsasən proqram təminatı şirkətlərinin 80%-dən çoxunun görülmüş işlər üçün ödənişlərin gecikdirilməsi ilə üzləşdiyini müəyyən edib. Eyni sayda respondent hesab edir ki, pandemiyaya görə mövcud olan problemlər tənzimləmə, subsidiyalar ilə bağlı sadələşdirmə, vergi və dövlət büdcəsinə digər ödəmələrdən azadetmə yolu ilə həll oluna bilər.

Mənbə: kommersant.ru, 15 may 2020

Yabloko, Rusiya İstintaq Komitəsindən Sosial Monitorinq tətbiqinin tərtibatçısını yoxlamağı tələb etdi

Açıqlamada, tətbiqin hazırlanması üzrə tenderdə qalib gələn “Qazkar İnteqrasiya” MMC-nin satınalma üçün texniki şərtləri tərtib etdiyi və bunun həmin şirkət üçün üstünlük yaratdığı bildirilir. 

Mənbə: kommersant.ru, 19 may 2020

Rusiyada daha çox nəzarət proqramları ilə qarşılaşmağa başladılar

"Kasperski Laboratoriyası"nın press-relizində bildirilir ki, Rusiyada, ilin əvvəlindən bəri, nəzarət proqramları ilə qarşılaşan istifadəçilərin sayı 1,5 dəfə artıb . Şirkət qeyd edir ki, bu cür tətbiqlərdən məişət zorakılığının təşəbbüskarları istifadə edə bilər.

 Mənbə: kommersant.ru, 27 may 2020

Qazaxıstan

48 ölkədən Qazaxıstan Respublikası dövlət orqanlarının saytlarına və eGov.kz portalına hücum edildi

İnternetin xarici seqmentindən dövlət qurumlarının saytlarına və eGov.kz portalına DDoS hücumu həyata keçirilib. Kazpravda.kz xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Milli İnformasiya Texnologiyaları ASC-nin mətbuat xidməti yayıb.

Mənbə: kazpravda.kz, 12 may 2020

Dövlət məlumat bazasında qanunsuz məlumat dəyişdirən şəxslər məhkum edildi

Qazaxıstan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Komitəsi "Elektron Lisenziyalaşdırma" dövlət verilənlər bazasında məlumatları dəyişdirərək qanunsuz lisenziyaların verilməsi ilə bağlı cinayət sxemini təşkil edən şəxslərin fəaliyyətini dayandırdı. Cinayət fəaliyyətinin əlamətləri Qazaxıstanın “Kiber Qalxan” konsepsiyasının tərkibində yaradılan Milli İnformasiya Texnologiyaları ASC-nin Məlumat Təhlükəsizliyi üzrə Əməliyyat Mərkəzi tərəfindən qeydə alınıb.

Mənbə: profit.kz, 21 may 2020

 

 

1-ci buraxılış

Azərbaycan

Azərbaycanda dil öyrənmə platforması fəaliyyətə başladı

DillBill, Azərbaycanın ilk onlayn xarici dil məktəbi, INNOLAND İnkubasiya və Akselerasiya Mərkəzinin dəstəklədiyi bir layihədir. DillBill həm onlayn dərslər, həm də onlayn söhbət klublarını əhatə edir. Təcrübəli müəllimlərin, mükəmməl mənbələrin və ən qabaqcıl tədris vasitələrinin köməyi ilə istifadəçilər evdən və ya ofisdən çıxmadan ingilis dilində dinləmə, yazı, oxu və danışma bacarıqlarını inkişaf etdirə biləcəklər.

Mənbə: techland.az, 9 aprel 2020

Azcloud bulud infrastrukturu əsasında videokonfrans xidməti istifadəyə verildi

Azcloud bulud infrastrukturu əsasında Azərbaycanda ilk dəfə olaraq "servis olaraq videokonfrans" (VCaaS) xidməti istifadəyə verildi. Məsafədən asılı olmayaraq istənilən təşkilat davamlı video görüşlər keçirərək yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərə bilər. Videokonfranslar həm qlobal, həm də milli səviyyədə həyata keçiriləbilər.

Mənbə: markzone.az, 7 may 2020

MHM “Bulud əsaslı imza” layihəsinə start verib

“Bulud əsaslı imza” bank əməliyyatlarını daha rahat şəkildə aparmaq, sənədlərin imzalanması prosesini elektron formada, təhlükəsiz və sürətli həyata keçirmək imkanı yaradır. “Bulud əsaslı imza” idarəçilik sistemi həm hüquqi öhdəliklərin təsdiqlənməsi, həm də təhlükəsiz mühitin yaradılmasını əks etdirir.

Mənbə: banker.az, 12 may 2020

Azcloud "Arxivləşdirmə xidmət kimi" (AaaS) xidmətini istifadəyə verdi

Bu xidmət şirkət və təşkilatlara məlumatlarını etibarlı və asanlıqla əldə edilə bilən formada saxlamağa imkan verir. Məlumat həcmi 2,5 dəfəyə qədər sıxıla bilər. Bu da öz növbəsində məlumat daşıyıcısında 15 TB-ə qədər məlumat saxlamağa imkan verir. 

Mənbə: mincom.gov.az, 13 may 2020

Azərbaycanda mobil internetin giriş sürəti artıb

Aprel ayında Azərbaycanın mobil rabitə operatorlarının şəbəkələrində giriş internet trafikin sürəti 27,53 Mbit/s təşkil edib. “Ookla”nın “Speedtest Global Index”inə istinadən verilən məlumata görə, bu göstərici mart ayı ilə müqayisədə 1,8% artıb.

Mənbə: banker.az, 16 may 2020

MDB

RusiyaGroup-IB, bankların kibertəhlükələrdən qorunmasında müsbət irəliləyişlərin olduğunu bildirdi

Group-İB-nin Banki.ru tərəfindən nəzərdən keçirilmiş araşdırmasına görə, 2019-cu ildə bankların kiber təhlükələrdən qorunmasında müsbət dəyişikliklər qeydə alınıb. Hücumlara yüksək hazırlıq səviyyəsi nümayiş etdirən bankların sayı 2018-ci illə müqayisədə 21 faiz artmışdır.

Mənbə: banki.ru, 6 aprel 2020

Sberbank sosial mühəndisliyə qarşı mübarizə tədbirləri təklif etdi

Sberbank-ın sosial mühəndislikdən istifadə edərək fırıldaqçılıq əleyhinə yeni tədbirlərin hazırlanması təklifi "Rəqəmsal İqtisadiyyat" milli proqramının bir hissəsi olan "İnformasiya Təhlükəsizliyi" federal layihəsi üzrə fəaliyyət planlarının yenilənməsinə dairmateriallarda qeyd edilmişdir.

Mənbə: banki.ru, 17 aprel 2020

Banklar Moskvada buraxılış sənədləri ilə yeni fırıldaqçılıq üsulu qeydə aldılar

Fırıldaqçılar sosial işçilərin adı altında VTB müştərilərini “QR” buraxılış sənədlərini almaqda onlara “yardımçı” olmağa çağırmış və fərdi məlumatları əldə etməyə çalışmışlar. Sberbank və Rosbank “QR” kodları olan saxta sxemləri aşkar etmişlər.

Mənbə: rbc.ru, 17 aprel 2020

Hökumət informasiya və rabitə sahəsində əsas təşkilatların siyahısını təsdiqlədi

Siyahıya informasiya və rabitə sahələrinin əsas alt sektorları ilə əlaqəli 79 təşkilat daxil edilmişdir. Belə təşkilatlar arasında proqram tərtibatçıları, həmçinin onun işləməsi üçün xidmətlər göstərən təşkilatlar, məlumat bazaları və informasiya qaynaqları ilə əlaqəli olan şirkətlər, telekommunikasiya operatorları, media, kitab nəşriyyatları, kitab mağazaları və reklam agentlikləri yer alıb.

Mənbə: it-world.ru, 21 aprel 2020

Rusiya vətəndaşlarının biometrik məlumatlarını qorumaq üçün yeni xidmət yaradıldı

Rostelekom, bulud əsaslı məlumat şifrələmə həllindən istifadə edərək bankların Mərkəzi Bankın Vahid Biometrik Sisteminə qoşulmasını sürətləndirmək üçün üsul müəyyən etdi. 

Mənbə: banki.ru, 24 aprel 2020

Cihazların seriya nömrəsi ilə qeydiyyatı 2021-ci ildə məcburi ola bilər

Səlahiyyətli orqanlar 2021-ci ilin ortalarında mobil telefonların seriya nömrəsi (IMEI) ilə məcburi qeydiyyatını tətbiq edə bilər. Prezident Administrasiyası tərəfindən təsdiq edilən qanun layihəsinin yeni versiyasına görə, ödənişli prosedur yalnız yeni qurğular üçün tətbiq olunacaq və tələb, o cümlədən xaricdən müstəqil şəkildə smartfon idxal edən vətəndaşlara da şamil ediləcək. Bu, oğurluğa qarşı mübarizəyə və rəsmi distribyutorların maraqlarına uyğun olaraq smartfonların dolayı yolla təchiz olunmasının məhdudlaşdırılmasına kömək etməlidir.

Mənbə: kommersant.ru, 28 aprel 2020

Rusiyada ultra-etibarlı internet üçün platforma yaradılacaq

Rusiyada kvant interneti yaratmaq üçün aktiv işlər görülür. ITMO Milli Tədqiqat Universiteti Rusiya Vençur Şirkəti ilə birlikdə Rusiya Dəmir Yollarının infrastrukturu üzərində kvant İnternet üçün platforma yaradacaqdır. Layihəyə 300 milyon rubl sərmayə qoyulacaq.

Mənbə: iz.ru, 30 aprel 2020

Qazaxıstan

Qazaxıstan vətəndaşları "COVID-19 kompüter virusu" ilə təhdid edildi

Qazaxıstan İnternet seqmentinin informasiya təhlükəsizliyi hadisələri ilə bağlı monitorinqi zamanı KZ-CERT xidməti zərərli proqramı olan mobil cihaz və iş stansiyaları üçün bir sıra İnternet resursları və tətbiqləri müəyyən etmişdir.

Mənbə: profit.kz, 6 aprel 2020

Jumaqaliyev E-gov saytına kiberhücumlarla bağlı danışdı

Kazpravda.kz xəbər verir ki, Qazaxıstan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf, Müdafiə və Aerokosmik Sənaye naziri Askar Jumaqaliyev İnstagram-da canlı yayım zamanı egov.kz-ə edilən kiberhücumları şərh edib.

Mənbə: kazpravda.kz, 9 aprel 2020

Kiberhücumların Təhlili və Tədqiqi Mərkəzi Qazaxıstandakı bankların veb saytlarının təhlükəsizlik baxımından reytinqini tərtib etdi 

Kiberhücumların Təhlili və Tədqiqi Mərkəzi Qazaxıstan banklarının rəsmi veb saytlarının təhlükəsizliyi üzrə araşdırma apararaq onların reytinqini tərtib edib.

Mənbə: informburo.kz, 22 aprel 2020

Qazaxıstanda informasiya təhlükəsizliyi məsələlərinə dair Telegram-bot istifadəyə verilib

Kompüter insidentlərinə cavab xidməti KZ-CERT @kz_cert_bot Telegram botunun istifadəyə verildiyini elan etdi. Bu, Kaznet istifadəçilərinin informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı mövcud təhlükələr və onlara qarşı mübarizə yolları barədə məlumatlılığını artırmaq məqsədi ilə həyata keçirildi.

Mənbə: profit.kz, 5 may 2020

Qazaxıstanın dövlət qurumları DDoS hücumuna məruz qalıb

Qazaxıstanda eGov portalları, elektron lisenziyalaşdırma və elektron hökumətin bütün komponentləri daxil olmaqla, dövlət qurumlarının İnternet resurslarında problemlər qeydə alınıb.

Mənbə: profit.kz, 12 may 2020

Qazaxıstanda COVID-19 ilə əlaqədar fövqəladə vəziyyət zamanı fişinq hücumlarının sayı artdı

Qazaxıstanda fövqəladə vəziyyət elan edildiyi vaxtdan etibarən KZ-CERT xidməti informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı üç minə yaxın hadisə qeydə almışdır. Bunlardan 409 hadisə fişinq olaraq qiymətləndirilmişdir. Bu göstərici ötən illə müqayisədə 2,5 dəfə çoxdur - 2019-cu ilin analoji dövrü ərzində bu cür hadisələrin sayı cəmi 164 olub.

Mənbə: profit.kz, 12 may 2020

Özbəkistan

IDC Orta Asiyada pandemiya dövründə informasiya təhlükəsizliyi mövzusunda regional onlayn konfrans keçirdi

Aprelin 16-da beynəlxalq analitik şirkət olan IDC, Orta Asiyada "Yeni dünya reallıqlarında davamlı biznes strategiyasının tərkib hissəsi kimi təhlükəsizliyin təminatı" adlı onlayn konfrans keçirdi. Konfransa bölgənin yeddi ölkəsindən 150-dən çox lider və mütəxəssis qatıldı.

Mənbə: ictnews.uz, 21 aprel 2020

Özbəkistanın "Humo" ödəmə sistemində nasazlıqlar yaşandı

“Humo” plastik kartlarından istifadə etməklə həyata keçirilən əməliyyatların sayının artması səbəbindən ödəniş sistemində nasazlıq baş vermişdir. Bu barədə Xalq Bank məlumat verir. Maliyyə qurumundan verilən məlumata görə, əməliyyat sayındakı artım kartlardan nağd pul çıxarma əməliyyatlarının artması ilə əlaqədardır. "Kursiv"-in verdiyi məlumata əsasən, problem nəticəsində “Humo” plastik kartı olan pensiyaçılar və benefisiarlar nağd vəsaitlərindən sərbəst istifadə edə bilmirdilər.

Mənbə: profit.kz, 12 may 2020

Tacikistan

Düşənbədə İnformasiya Təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə edildi

Düşənbədə "Aparıcı üsullar və məlumatların qorunması texnologiyaları" mövzusunda seminar keçirilmiş və seminarda Rusiya Federasiyasının informasiya şirkətləri iştirak etmişdir.

Mənbə: today.tj, 12 aprel 2020

Did you find this useful?