ERS Industries

Find a collection of risk-related industry articles on this page.

Həllər

Deloitte and NASA bring space age risk management to the oil and gas industry

Deloitte and NASA bring space age risk management to oil and gas industry.

Deloitte named a leader in worldwide business consulting services for the public sector by IDC MarketScape

Təfərrüatlar

Exploring strategic risk

Strategic risks – those that affect or are created by business strategy decisions – are critical to the growth and performance of your business. 

Deloitte named a leader in global financial management consulting services

Təfərrüatlar

Risk Transformation

Risk Transformation: Aligning risk and the pursuit of shareholder value sets forth the four cornerstones of an approach to risk management – to help make risk management an ingrained discipline throughout the organization.

Təfərrüatlar

İntellektual idarəetməli sərhədlər

Bu hesabatda hökumət tərəfindən sərhədlərin qorunması və idarə edilməsi metodlarının dəyişdirilməsi üçün aşağıdakı prinsiplərin tətbiqi yolları açıqlanır.

Jon Korol

Partner | Deloitte Risk and Financial Advisory

Bizimlə əlaqə

Onlayn anket vasitəsilə əlaqə