Helping Clients Manage Risk and Enhance Performance

Təfərrüatlar

Müştərilərə riskin idarə edilməsi və fəaliyyət effektivliyinin artırılmasına köməklik

Risk hər yerdədir və bu müəyyən olunmalı, qiymətləndirilməli və azaldılmalıdır. Xüsusi proses və texnoloji riskləri idarə etmək bacarığı dərk etmə və davamlı diqqət tələb edir. Bu çətin bir elm sahəsi deyil - bu sadəcə yaxşı idarəetmə deməkdir. Lakin, çoxşaxəli təşkilatlar, proses və texnologiyaların mürəkkəbliyi, dəyişən biznes mühiti və qanunvericilik tələbləri idarəetmədə mütəmadi problemlər yaradır

 

Deloitte & Touche-un Müəssisədəki Risk Xidmətləri praktikası şirkətlərə əminlik və məsləhət xidmətləri təklif edir və onlara proses və texnologiya risklərinin effektli və səmərəli idarə edilməsindən ibarətdir.

 

 

Broşüru yükleyin

 Risk səhifəsinə qayıt

Did you find this useful?