Governance, Risk and Compliance

Creating value through intelligent risk-taking

Strategic Risk. Financial Risk. Cyber security threats. Changing global regulations. Evolving governance landscapes. Governance, Risk and Compliance (GRC) services help clients focus not only on risks that can threaten value, but also the risks an enterprise can take to create value.

Təfərrüatlar

Strateji Risklərlə bağlı Test

Qısa, onlayn bençmarkinq test strateji risk idarəçiliyi üzrə yanaşmanızı Strateji Risklərin Aşkarlanması ilə bağlı sorğunun ümumi nəticələri ilə müqayisə etmənizə imkan verir.

Təfərrüatlar

Praktikada risk qiymətləndirməsi

Deloitte tərəfindən COSO ilə birgə hazırlanmış bu rəsmi sənəd risk qiymətləndirməsi meyarlarının hazırlanması, risklərin və risklərin qarşılıqlı təsirlərinin qiymətləndirilməsi, eləcə də risklərin prioritetləşdirilməsi proseslərini təqdim edir. Həmçinin, sənəddə bu prosesin sadə, münasib və anlaşıqlı tərzdə təcrübədə tətbiqi yolları müzakirə edilir.

Təfərrüatlar

GRC – At the heart of managing business

View the discussion with Deloitte's Global Governance, Risk, and Compliance (GRC) leaders – Henry Ristuccia, GRC Leader, Deloitte & Touche LLP, and Paul Skippen, GRC Leader, Deloitte Canada – on how to create and protect value by placing GRC at the heart of the business.

Xidmətlər

Governance, Risk and Compliance Services

Deloitte’s governance, risk  and compliance (GRC) services help clients tackle the broad issues of corporate governance, enterprise risk management, and effective corporate compliance, while offering specialized assistance in key areas such as financial reporting, tax, information technology.

Xidmətlər

Regulatory and Compliance Program Services

The Regulatory and Compliance Program services provided by Deloitte member firms assist organizations in adapting to a changing regulatory environment.