Xəbərlər

Xəbərlər və Hadisələr

Azərbaycan Vergi Xəbərləri

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 7 noyabr 2018

Peşəkar mühasib sertifikatının əldə edilməsinin müddətləri müəyyən edildi

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 oktyabr 2018-ci il tarixli 464 nömrəli qərarına əsasən paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, qiymətli kağızları fond birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, digər ictimai əhəmiyyətli qurumların, iri sahibkarlıq subyektlərinin, büdcə təşkilatlarının və illik maliyyə hesabatlarını və ya birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını dərc edən publik hüquqi şəxslərin baş mühasibləri tərəfindən peşəkar mühasib sertifikatının əldə edilməsi müddətləri və ardıcıllığı aşağıdakı kimi müəyyən edilib:

1. illik maliyyə hesabatlarını və ya birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını dərc edən publik hüquqi şəxslərin baş mühasibləri - 2021-ci il 30 dekabradək;

2. iri sahibkarlıq subyektlərinin baş mühasibləri - 2022-ci il 30 dekabradək;

3. paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin baş mühasibləri - 2022-ci il 30 dekabradək;

4. qiymətli kağızları fond birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, digər ictimai əhəmiyyətli qurumların baş mühasibləri - 2022-ci il 30 dekabradək;

5. büdcə təşkilatları üzrə:

5.1. mərkəzləşdirilmiş xərclərdən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının baş mühasibləri - 2021-ci il 30 dekabradək;

5.2. yerli xərclərdən maliyyələşdirilən büdcə təşkilatlarının baş mühasibləri - 2022-ci il 30 dekabradək.

 

Azərbaycan Vergi Xəbərləri 7 noyabr 2018

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 1 oktyabr 2018

2018–2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında Rəqəmsal Ödənişlərin Genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində keçiriləcək tədbirlər

Prezident İlham Əliyev "2018-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə Dövlət Proqramı"-nın təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Görüləcək tədbirlər arasında sadələşdirilmiş vergi sisteminin tədricən ƏDV sistemi ilə əvəzləşdirilməsi və ƏDV dərəcəsinin diferensiallaşdırılması qeyd edilir.

Proqram çərçivəsində təsərrüfat subyektlərinin sadələşdirilmiş vergi sistemindən ƏDV sisteminə mərhələli keçid mexanizminin hazırlanması ilə yanaşı müxtəlif sektorlar və ölçüsündən asılı olaraq təsərrüfat subyektləri üçün mərhələli yanaşma planının tərtib edilməsi nəzərdə tutulur. Keçid prosesi başa çatdıqdan sonra ƏDV-nin diferensiallaşdırılması məsələsinə baxılacaqdır. Bu yanaşma nəticəsində sadələşdirilmiş vergi rejimindən ƏDV sisteminə keçid prosesi irəliləyəcəkdir. 

Bundan əlavə, proqramda bütün vergi ödəyiciləri üçün “Vahid Mühasibatlıq Sistemi”-nin tətbiq ediləcəyi qeyd olunur. Bu məqsədlə, elektron mühasibatlığın istifadə imkanlarının genişləndirilməsinin  təşviq edilməsinə xüsusi önəm veriləcək və kiçik və orta ölçülü şirkətlərin yeni mühasibatlıq sisteminə rahat keçidini təmin etmək üçün mərhələli miqrasiya planı hazırlanacaqdır.

Prioritet məsələlər arasında sosial müdafiə sisteminin gücləndirilməsi üçün qeyri-formal məşğulluğun azaldılması istiqamətində də bir sıra önəmli tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Bu istiqamət üzrə işəgötürənlərin və işçilərin əməkhaqlarının rəsmiləşdirilməsinə həvəsləndirilməsi üçün Dövlət Proqramı çərçivəsində aparılacaq tədbirlər arasında ölkədə tibbi sığortanın əhatə dairəsinin genişləndirilməsi üzrə müvafiq işlər görüləcəkdir.

Həmçinin proqramda qeyd olunur ki, qeyri-formal məşğulluğun yüksək olduğu sektorlarda əmək müqaviləsi qeydiyyata alınmamış işçi sayının azaldılması üçün “minimum əmək” standartlarının yaradılması nəzərdən keçiriləcəkdir. Bu standartlarda konkret işlər üçün mövcud bazar şərtlərinə görə minimal əməkhaqqı, işin keyfiyyəti, istifadə edilən texnologiyalar müvafiq dövlət institutlarının rəyi nəzərə alınmaqla müəyyən ediləcəkdir.

Azərbaycan Vergi Xəbərləri

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 5 iyul 2018

Vergilər Nazirliyində struktur dəyişikliyi

Vergilər Nazirliyinin mövcud strukturunda 2 iyul tarixindən qüvvəyə minən mühüm dəyişikliklər aparılmışdır.  Yeni yaradılmış bir sıra department və idarələr arasında mümkün korrupsiya elementlərinin qarşısının alınması və sahibkarlıq subyektlərindən daxil olan inzibati şikayətlərin həll edilməsi məqsədilə İnzibati şikayətlərin araşdırılması idarəsi təsis edilmişdir.

Bununla yanaşı, vergi yoxlamalarının səmərəlilik və keyfiyyət göstəricilərinin artırılması üçün Vergi auditi departamenti yaradılmışdır.

Yeni yaradılmış struktur bölmələrinin tam siyahısı ilə aşağıda təqdim edilmiş link vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=metbuat&bolme=pressreliz&pid=1665&lang  

Azərbaycan Vergi Xəbərləri

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 6 iyun 2018

“Mühasibat uçotu haqqında” Qanunda dəyişikliklər 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 4 may 2018-ci il tarixində “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanununu imzalayıb (“Qanun”). 

Dəyişikliklərə əsasən bütün mühasibat uçotu subyektləri Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) və qanunla müəyyən edilmiş uçot qaydalarına uyğun olaraq maliyyə hesabatlarını tərtib etməli və mühasibat uçotunu aparmalıdırlar. 

Bundan əlavə olaraq, Qanuna əsasən  MHBS tərcümə edilib dərc olunduqdan sonra Milli Mühasibat Uçotu Standartları ləğv olunacaqdır.  

03 fevral 2016-cı il tarixindən etibarən “Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş uçotun aparılması Qaydaları”nın qüvvədən düşməsi ilə əlaqədar olaraq kiçik və orta sahibkarlıq (KOS) subyektləri Qanuna əsasən öz seçimlərindən asılı olaraq, maliyyə hesabatlarını KOS Subyektləri üçün MHBS-a və ya MHBS-a uyğun tərtib etmək hüququna malikdirlər.

Qanuna həmçinin bir neçə vacib yeni anlayışlar daxil edilmişdir.  Belə ki, imtahandan müvəffəqiyyətlə keçərək, peşəkar mühasib sertifikatını almış və peşəkar mühasib təşkilatının üzvü olan şəxslər Peşəkar mühasib adı qazanaraq fəaliyyət göstərə bilər.  

Paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərin, qiymətli kağızları fond birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslər istisna olmaqla, digər ictimai əhəmiyyətli qurumların, iri sahibkarlıq subyektlərinin, büdcə təşkilatlarının və illik maliyyə hesabatlarını və ya birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını dərc edən publik hüquqi şəxslərin baş mühasibləri peşəkar mühasiblər olmalıdırlar.

Qanunun 4.3.7 və 4.3.8 maddələrinə uyğun olaraq Maliyyə Nazirliyi qeyri-kommersiya qurumu olan peşəkar mühasib təşkilatının akkreditasiya olunmasını həyata keçirir və peşəkar mühasib sertifikatı almış şəxslərin dövlət reyestrini aparır.  Sertifikatlar yuxarıda qeyd edilən qurumun təşkil etdiyi imtahandan müvəffəqiyyətlə keçdikdə beş il müddətində qüvvədə qalır. Sertifikatın etibarlılıq müddəti sona çatdıqda peşəkar mühasib yenidən imtahan verməlidir.  İki dəfə sertifikat aldıqda, sonuncu sertifikat şəxsə ömürlük verilir.

Bundan əlavə, Qanuna əsasən müəssisələr öz uçot siyasətini hazırlamalıdırlar.  Verilən anlayışa görə uçot siyasəti - maliyyə hesabatlarının hazırlanması və təqdim edilməsi zamanı mühasibat uçotu subyektləri tərəfindən tətbiq edilən konkret prinsiplər, əsaslar, şərtlər və yanaşmalardır.

Mühasibat uçotu subyekti (kredit təşkilatları, sığorta şirkətləri, investisiya fondları və bu fondların idarəçiləri, habelə qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxsləri istisna olmaqla) tərəfindən Qanunda müəyyən edilmiş tələblərə uyğun olaraq mühasibat uçotunun aparılmasına dövlət nəzarəti həmin subyektlərdə Vergilər Nazirliyi tərəfindən dövlət maliyyə nəzarəti tədbirləri və vergi yoxlamaları aparılarkən həyata keçirilir.

Maliyyə hesabatlarını və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarını auditor rəyi ilə birlikdə dərc etməli olan kommersiya təşkilatlarının siyahısını (Qanunun 12.2-ci maddəsində göstərilənlər istisna olmaqla) Vergilər Nazirliyi ildə bir dəfə hesabat ilindən sonrakı ilin mart ayının 31-dək Maliyyə Nazirliyinə təqdim edir.

Qanunda qeyd olunduğu kimi, kommersiya təşkilatlarının Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi əsasında vergi orqanlarına təqdim etdikləri vergi hesabatları bu Qanunun tələblərinə uyğun olaraq təqdim etdikləri maliyyə hesabatlarını əvəz etmir. 

Azərbaycan Vergi Xəbərləri

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 13 iyul 2017

Topdansatış ticarət və istehsal fəaliyyəti sahələrində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması qaydaları

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 iyun 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə “Topdansatış ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması” Qaydası və “İstehsal fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması” Qaydası (birlikdə “Qaydalar”) təsdiq edilmişdir. Qaydalar 15 İyul 2017-ci il tarixindən qüvvəyə minir.

Qaydalara əsasən topdansatış ticarət və istehsal fəaliyyəti sahələrində fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinin üzərinə aşağıdakı öhdəliklər qoyulur:

• Gəlirlərin və xərclərin vaxtlı-vaxtında dəqiq uçotunu aparmaq

• Gəlirlərin, xərclərin və vergitutma obyektlərin və əmtəə-material ehtiyatların uçotunun aparılması, habelə uçot sənədlərinin tərtib edilməsi və saxlanması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi və “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, habelə onlara uyğun qəbul edilmiş digər qanunvericilik aktlarının tələblərini yerinə yetirmək

• Vergi Məcəlləsinə əsasən tətbiq edilən uçot metodundan asılı olaraq, gəlirlərini və xərclərini onların əldə edildiyi və ya çəkildiyi müvafiq hesabat dövrlərinə aid etmək 

• Bu fəaliyyətlə bağlı bütün əməliyyatların başlanmasını, gedişini və başa çatmasını müəyyənləşdirməyə imkan verən uçot aparılmasını təmin etmək

Həmçinin, Qaydalarda topdansatış ticarət və istehsal sahəsinə aid aşağıda qeyd edilən məsələlər öz əksini tapmışdır:

• İstehsal ehtiyatlarının mədaxilinin sənədləşdirilməsi qaydaları

• Vergi uçotunda olmayan şəxslərdən alınmış malların sənədləşdirilməsi qaydaları

• İstehsal ehtiyatlarının əsas və köməkçi istehsal sahələrinə buraxılışının sənədləşdirilməsi qaydaları

• Hazır məhsulun anbara mədaxilinin və satışının /təqdim edilməsinin sənədləşdirilməsi qaydaları

• Vergi ödəyicisinin gəlirlərinin və xərclərinin müəyyən edilməsi qaydaları

• Anbarlarda mal qalığının müəyyən edilməsi qaydaları

 

İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair sazişlərin yeni inzibatçılıq qaydaları təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 2017-ci il 12 iyun tarixli Qərarı ilə Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı haqqında qaydalara (“İnzibatçılıq qaydaları”) dəyişikliklər təsdiq edilmişdir.  

İnzibaçılıq qaydalarına edilmiş dəyişikliklərə əsasən, qeyri-rezidentlər artıq bütün növ gəlirlər üzrə DTA formalarını elektron qaydada və ya kağız daşıyıcısında doldurulmuş formada vergi orqanına birbaşa və ya vergi agenti vasitəsilə müraciət edə bilərlər. Qeyd edilən dəyişikliklərdən öncə vergidən azad edilmə və ya aşağı dərəcə ilə vergiyə cəlb edilmə ilə bağlı müraciət yalnız 4 gəlir növü (faiz, dividend, royalti və beynəlxalq daşıma) üzrə yalnız kağız daşıyıcı qaydasında edilməklə mümkün idi. Təqdim edilmiş dəyişikliklər vergidən azadolma və ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında bağlanılmış beynəlxalq müqavilələrin imtiyazlarından istifadə üçün əlverişli bir tətbiq prosesi təmin edir.  

İnzibatçılıq qaydalarına əsasən, daxil olmuş müraciətlərə vergi orqanı tərəfindən 20 iş günü ərzində baxılır. Daxil olmuş müraciətin araşdırılması üçün əlavə vaxt tələb olunduğu halda, səbəbi əsaslandırılmaqla, müraciətə baxılma müddəti 20 iş günündən artıq olmayan müddətə uzadıla bilər.

DTA formalarının doldurulması və İnzibatçılıq qaydaları haqqında məlumat aşağıdakı link vasitəsilə əldə edilə bilər:

http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=beynelxalq&cat=12

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 iyul 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə güzəştli vergi tutulan ölkələrin və ərazilərin siyahısı təsdiq edilmişdir. 

Siyahıya 40 adda ölkə və ərazi daxil edilmişdir. 

Qeyd edək ki, güzəştli vergi tutulan ölkələrin və ərazilərin siyahısı “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 16 dekabr tarixli qanunun tətbiqi məqsədilə müəyyən edilmişdir. 

Bu siyahı aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə olunacaq: 

a) Vergi Məcəlləsinin 125.1.9-cu maddəsində qeyd olunan əlavə 10% ödəmə mənbəyində tutulan verginin tətbiqi; 

b) Vergi Məcəlləsinin 14-1-ci maddəsinə əsasən transfer qiyməti məqsədləri üçün idarə olunan 

əməliyyatların müəyyən edilməsi; 

c) Vergi Məcəlləsinin 128-ci maddəsinə əsasən rezidentin güzəştli vergi tutulan ölkələrdən əldə etdiyi gəlirinin vergiyə cəlb olunması.

Güzəştli vergi tutulan yurisdiksiyaların tam siyahısı aşağıda tanış ola bilərsiniz:

1. Andorra

2. Anqila

3. Antiqua və Barbuda

4. Aruba

5. Antil Adaları (Niderland)

6. Baham Adaları

7. Bəhreyn

8. Bermud Adaları

9. Britaniya Vircin Adaları

10. Beliz

11. Barbados

12. Cəbəllütariq

13. Cersi

14. Dominika

15. Honkonq (Çin)

16. Kayman Adaları

17. Kuk Adaları

18. Kosta-Rika

19. Qernsi

20. Qrenada

21. Liberiya

22. Lixtenşteyn

23. Maldiv Adaları

24. Men Adaları

25. Marşal Adaları

26. Montserrat

27. Monako

28. Makao (Çin)

29. Nauru

30. Niue

31. Panama

32. Palau

33. Seyşel Adaları

34. Sent Kits və Nevis

35. Samoa

36. Sent Vinsent və Qrenadin

37. Sent Lusiya

38. Törks və Kaykos Adaları

39. Vanuatu

40. Vircin Adaları (ABŞ)

 

Azərbaycan Vergi Xəbərləri

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 18 may 2017 :

Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 17 may 2017-ci il tarixində “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu təsdiq edib.  Qanun özündə bir neçə ciddi dəyişikliyi ehtiva edir.

“Publik hüquqi şəxs” anlayışı Vergi Məcəlləsinə əlavə edilmişdir
Son dəyişiklikliyə əsasən “publik hüquqi şəxs” anlayışı Vergi Məcəlləsinə əlavə edilmişdir.  Bundan əlavə publik hüquqi şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ Vergi Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə məhdudlaşdırılmışdır.

“Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinin pozulmasına görə nəzərdə tutulan maliyyə sanksiyaları

Yeni qanun “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bir sıra və xüsusi olaraq da məsuliyyətə cəlb olunan tərəflərlə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirmişdir. Beləliklə nağdsız hesablaşmalara dair normativ tələblərinin pozulmasına görə aşağıdakı vergi ödəyicilərinə aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin 40 faizə qədəri həcmində maliyyə sanksiyası tətbiq edilməsi planlaşdırılır:

• ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği otuz min manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği on beş min manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə - ödənişləri nağd qaydada həyata keçirən şəxsə;

• Əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər tərəfindən ödənilən əmək haqları (o cümlədən, işəgötürən tərəfindən ödənilən, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər ödənişlər), pensiya, təqaüd, maddi yardım, müavinətlər (o cümlədən, birdəfəlik müavinətlər), kompensasiyalar və təzminatların ödənişlərini həyata keçirən şəxsə;

• Dövlət satınalma müqaviləsi üzrə əldə olunan vəsaitin istifadə edən (xərcləyənə) şəxsə;

• Nağd qaydada pul vəsaitini qəbul edən lizinq/kredit verən şəxsə;

• Nağd qaydada sığorta ödənişlərini edən və sığorta haqlarını nağd qaydada qəbul edən sığortaçıya və ya təkrarsığortaçıya;

• Dövlət orqanlarına, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərə, büdcə təşkilatlarına və publik hüquqi şəxslərə ödənilən xidmət haqları və digər yığımları nağd qaydada qəbul edən şəxsə;

• Stasionar telefon xidmətlərinin və kommunal haqları nağd qaydada qəbul edən şəxsə;

• Faizsiz pul vəsaitlərinin (vergi ödəyicisi olmayan şəxslər tərəfindən pul vəsaitlərinin verilməsi halları istisna olmaqla), digər ayırmaları ödəyən və qəbul edən şəxslərə;

• Təhsil haqlarının və turagent haqlarını nağd qaydada qəbul edən şəxsə.

Aksiz vergisinə cəlb olunacaq yeni məhsullar

Xəz-dəri məmulatları da artıq aksiz vergisinə cəlb olunan mallar siyahısını daxil edilmişdir.

 

Azərbaycan Vergi Xəbərləri

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 21 aprel 2017:

İctimai iaşə və pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahələrində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması qaydaları

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə “İctimai iaşə fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması” Qaydası və “Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması” Qaydası (bir yerdə “Qaydalar”) təsdiq edilmişdir.

Qaydalara əsasən ictimai iaşə və pərakəndə ticarət sahəsində fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinin üzərinə aşağıdakı öhdəliklər qoyulur:

•Vergi Məcəlləsi uyğun olaraq gəlirlərin və xərclərin vaxtlı və dəqiq uçotunu aparmaq;

•Vergi Məcəlləsinə əsasən tətbiq edilən uçot metodundan asılı olaraq, gəlirlərini və xərclərini onların əldə edildiyi və ya çəkildiyi müvafiq hesabat dövrlərinə aid etmək;

•bu fəaliyyətlə bağlı bütün əməliyyatların başlanmasını, gedişini və başa çatmasını müəyyənləşdirməyə imkan verən uçot aparılmasını təmin etmək.

Həmçinin, Qaydalarda ictimai iaşə və pərakəndə ticarət sahəsinə aid aşağıda qeyd edilən məsələlər öz əksini tapmışdır:

•Malların mədaxilinin sənədləşdirilməsi, həmçinin vergi uçotunda olmayan şəxslərdən alınmış malların sənədləşdirilməsi;

•Malların təqdim edilməsi və ya məhsul istehsalında istifadəsi əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi;

•Gəlirlərin və xərclərin müəyyən edilməsi qaydaları;

•Anbarlarda mal qalığının müəyyən edilməsi qaydaları.

 

Azərbaycan Vergi Xəbərləri

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, mart 2017:

Transfer qiymətinə dair qaydalar təsdiq edildi

Vergilər Nazirliyi 27 yanvar 2017-ci il tarixində keçirilmiş kollegiyasında “Transfer qiymətlərinin müəyyən edilməsi və tətbiqi qaydalarını” təsdiq edib.  Qaydalar 8 fevral 2017-ci il tarixindən qüvvəyə minmişdir.

Transfer qiymətinin tətbiq edilməsinin əsas məqsədi vergi ödəyicisi tərəfindən nəzarət olunan əməliyyatlar çərçivəsində təqdim edilən və ya alınan malların (işlərin, xidmətlərin) qiymətlərinin müqayisə edilən nəzarət olunmayan əməliyyatlar üzrə qiymətlərə uyğun olmadığı halda, həmin əməliyyatdan verginin vergi ödəyicisi və vergi orqanı tərəfindən transfer qiymətləri əsas götürülməklə yenidən hesablanmasıdır.

Transfer qiymətinə dair qaydalar

Vergi xülasəsi

Vergi xülasəsi Azərbaycan Respublikasının dövlət mətbuatında işıqlandırılmış ən mühüm qanunvericilik dəyişikliklərini, təklifləri və hadisələri əks etdirən rüblük xəbər bülletenidir.

Did you find this useful?