Xəbərlər

Xəbərlər və Hadisələr

Vergi xülasəsi

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 13 iyul 2017 :

Topdansatış ticarət və istehsal fəaliyyəti sahələrində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması qaydaları

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 iyun 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə “Topdansatış ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması” Qaydası və “İstehsal fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması” Qaydası (birlikdə “Qaydalar”) təsdiq edilmişdir. Qaydalar 15 İyul 2017-ci il tarixindən qüvvəyə minir.

Qaydalara əsasən topdansatış ticarət və istehsal fəaliyyəti sahələrində fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinin üzərinə aşağıdakı öhdəliklər qoyulur:

• Gəlirlərin və xərclərin vaxtlı-vaxtında dəqiq uçotunu aparmaq

• Gəlirlərin, xərclərin və vergitutma obyektlərin və əmtəə-material ehtiyatların uçotunun aparılması, habelə uçot sənədlərinin tərtib edilməsi və saxlanması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi və “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, habelə onlara uyğun qəbul edilmiş digər qanunvericilik aktlarının tələblərini yerinə yetirmək

• Vergi Məcəlləsinə əsasən tətbiq edilən uçot metodundan asılı olaraq, gəlirlərini və xərclərini onların əldə edildiyi və ya çəkildiyi müvafiq hesabat dövrlərinə aid etmək 

• Bu fəaliyyətlə bağlı bütün əməliyyatların başlanmasını, gedişini və başa çatmasını müəyyənləşdirməyə imkan verən uçot aparılmasını təmin etmək

Həmçinin, Qaydalarda topdansatış ticarət və istehsal sahəsinə aid aşağıda qeyd edilən məsələlər öz əksini tapmışdır:

• İstehsal ehtiyatlarının mədaxilinin sənədləşdirilməsi qaydaları

• Vergi uçotunda olmayan şəxslərdən alınmış malların sənədləşdirilməsi qaydaları

• İstehsal ehtiyatlarının əsas və köməkçi istehsal sahələrinə buraxılışının sənədləşdirilməsi qaydaları

• Hazır məhsulun anbara mədaxilinin və satışının /təqdim edilməsinin sənədləşdirilməsi qaydaları

• Vergi ödəyicisinin gəlirlərinin və xərclərinin müəyyən edilməsi qaydaları

• Anbarlarda mal qalığının müəyyən edilməsi qaydaları

 

İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair sazişlərin yeni inzibatçılıq qaydaları təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 2017-ci il 12 iyun tarixli Qərarı ilə Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında bağlanmış ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı haqqında qaydalara (“İnzibatçılıq qaydaları”) dəyişikliklər təsdiq edilmişdir.  

İnzibaçılıq qaydalarına edilmiş dəyişikliklərə əsasən, qeyri-rezidentlər artıq bütün növ gəlirlər üzrə DTA formalarını elektron qaydada və ya kağız daşıyıcısında doldurulmuş formada vergi orqanına birbaşa və ya vergi agenti vasitəsilə müraciət edə bilərlər. Qeyd edilən dəyişikliklərdən öncə vergidən azad edilmə və ya aşağı dərəcə ilə vergiyə cəlb edilmə ilə bağlı müraciət yalnız 4 gəlir növü (faiz, dividend, royalti və beynəlxalq daşıma) üzrə yalnız kağız daşıyıcı qaydasında edilməklə mümkün idi. Təqdim edilmiş dəyişikliklər vergidən azadolma və ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında bağlanılmış beynəlxalq müqavilələrin imtiyazlarından istifadə üçün əlverişli bir tətbiq prosesi təmin edir.  

İnzibatçılıq qaydalarına əsasən, daxil olmuş müraciətlərə vergi orqanı tərəfindən 20 iş günü ərzində baxılır. Daxil olmuş müraciətin araşdırılması üçün əlavə vaxt tələb olunduğu halda, səbəbi əsaslandırılmaqla, müraciətə baxılma müddəti 20 iş günündən artıq olmayan müddətə uzadıla bilər.

DTA formalarının doldurulması və İnzibatçılıq qaydaları haqqında məlumat aşağıdakı link vasitəsilə əldə edilə bilər:

http://www.taxes.gov.az/modul.php?name=beynelxalq&cat=12

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 iyul 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə güzəştli vergi tutulan ölkələrin və ərazilərin siyahısı təsdiq edilmişdir. 

Siyahıya 40 adda ölkə və ərazi daxil edilmişdir. 

Qeyd edək ki, güzəştli vergi tutulan ölkələrin və ərazilərin siyahısı “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 16 dekabr tarixli qanunun tətbiqi məqsədilə müəyyən edilmişdir. 

Bu siyahı aşağıdakı məqsədlər üçün istifadə olunacaq: 

a) Vergi Məcəlləsinin 125.1.9-cu maddəsində qeyd olunan əlavə 10% ödəmə mənbəyində tutulan verginin tətbiqi; 

b) Vergi Məcəlləsinin 14-1-ci maddəsinə əsasən transfer qiyməti məqsədləri üçün idarə olunan 

əməliyyatların müəyyən edilməsi; 

c) Vergi Məcəlləsinin 128-ci maddəsinə əsasən rezidentin güzəştli vergi tutulan ölkələrdən əldə etdiyi gəlirinin vergiyə cəlb olunması.

Güzəştli vergi tutulan yurisdiksiyaların tam siyahısı aşağıda tanış ola bilərsiniz:

1. Andorra

2. Anqila

3. Antiqua və Barbuda

4. Aruba

5. Antil Adaları (Niderland)

6. Baham Adaları

7. Bəhreyn

8. Bermud Adaları

9. Britaniya Vircin Adaları

10. Beliz

11. Barbados

12. Cəbəllütariq

13. Cersi

14. Dominika

15. Honkonq (Çin)

16. Kayman Adaları

17. Kuk Adaları

18. Kosta-Rika

19. Qernsi

20. Qrenada

21. Liberiya

22. Lixtenşteyn

23. Maldiv Adaları

24. Men Adaları

25. Marşal Adaları

26. Montserrat

27. Monako

28. Makao (Çin)

29. Nauru

30. Niue

31. Panama

32. Palau

33. Seyşel Adaları

34. Sent Kits və Nevis

35. Samoa

36. Sent Vinsent və Qrenadin

37. Sent Lusiya

38. Törks və Kaykos Adaları

39. Vanuatu

40. Vircin Adaları (ABŞ)

 

Azərbaycan Vergi Xəbərləri

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 18 may 2017 :

Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 17 may 2017-ci il tarixində “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu təsdiq edib.  Qanun özündə bir neçə ciddi dəyişikliyi ehtiva edir.

“Publik hüquqi şəxs” anlayışı Vergi Məcəlləsinə əlavə edilmişdir
Son dəyişiklikliyə əsasən “publik hüquqi şəxs” anlayışı Vergi Məcəlləsinə əlavə edilmişdir.  Bundan əlavə publik hüquqi şəxslərin sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququ Vergi Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə məhdudlaşdırılmışdır.

“Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinin pozulmasına görə nəzərdə tutulan maliyyə sanksiyaları

Yeni qanun “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə bağlı bir sıra və xüsusi olaraq da məsuliyyətə cəlb olunan tərəflərlə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirmişdir. Beləliklə nağdsız hesablaşmalara dair normativ tələblərinin pozulmasına görə aşağıdakı vergi ödəyicilərinə aparılan əməliyyatın ümumi məbləğinin 40 faizə qədəri həcmində maliyyə sanksiyası tətbiq edilməsi planlaşdırılır:

• ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alınmış vergi ödəyiciləri və vergi tutulan əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatdan artıq olan ticarət və (və ya) ictimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyiciləri tərəfindən təqvim ayı ərzində ümumi məbləği otuz min manatdan, digər vergi ödəyiciləri tərəfindən isə təqvim ayı ərzində ümumi məbləği on beş min manatdan artıq olan hesablaşmalar üzrə - ödənişləri nağd qaydada həyata keçirən şəxsə;

• Əməliyyatlarının həcmi ardıcıl 12 aylıq dövrün istənilən ayında (aylarında) iki yüz min manatadək olan pərakəndə ticarət, iaşə və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən şəxslər istisna olmaqla, digər şəxslər tərəfindən ödənilən əmək haqları (o cümlədən, işəgötürən tərəfindən ödənilən, qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər ödənişlər), pensiya, təqaüd, maddi yardım, müavinətlər (o cümlədən, birdəfəlik müavinətlər), kompensasiyalar və təzminatların ödənişlərini həyata keçirən şəxsə;

• Dövlət satınalma müqaviləsi üzrə əldə olunan vəsaitin istifadə edən (xərcləyənə) şəxsə;

• Nağd qaydada pul vəsaitini qəbul edən lizinq/kredit verən şəxsə;

• Nağd qaydada sığorta ödənişlərini edən və sığorta haqlarını nağd qaydada qəbul edən sığortaçıya və ya təkrarsığortaçıya;

• Dövlət orqanlarına, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərə, büdcə təşkilatlarına və publik hüquqi şəxslərə ödənilən xidmət haqları və digər yığımları nağd qaydada qəbul edən şəxsə;

• Stasionar telefon xidmətlərinin və kommunal haqları nağd qaydada qəbul edən şəxsə;

• Faizsiz pul vəsaitlərinin (vergi ödəyicisi olmayan şəxslər tərəfindən pul vəsaitlərinin verilməsi halları istisna olmaqla), digər ayırmaları ödəyən və qəbul edən şəxslərə;

• Təhsil haqlarının və turagent haqlarını nağd qaydada qəbul edən şəxsə.

Aksiz vergisinə cəlb olunacaq yeni məhsullar

Xəz-dəri məmulatları da artıq aksiz vergisinə cəlb olunan mallar siyahısını daxil edilmişdir.

 

Azərbaycan Vergi Xəbərləri

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, 21 aprel 2017:

İctimai iaşə və pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahələrində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması qaydaları

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 aprel 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə “İctimai iaşə fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması” Qaydası və “Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması” Qaydası (bir yerdə “Qaydalar”) təsdiq edilmişdir.

Qaydalara əsasən ictimai iaşə və pərakəndə ticarət sahəsində fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinin üzərinə aşağıdakı öhdəliklər qoyulur:

•Vergi Məcəlləsi uyğun olaraq gəlirlərin və xərclərin vaxtlı və dəqiq uçotunu aparmaq;

•Vergi Məcəlləsinə əsasən tətbiq edilən uçot metodundan asılı olaraq, gəlirlərini və xərclərini onların əldə edildiyi və ya çəkildiyi müvafiq hesabat dövrlərinə aid etmək;

•bu fəaliyyətlə bağlı bütün əməliyyatların başlanmasını, gedişini və başa çatmasını müəyyənləşdirməyə imkan verən uçot aparılmasını təmin etmək.

Həmçinin, Qaydalarda ictimai iaşə və pərakəndə ticarət sahəsinə aid aşağıda qeyd edilən məsələlər öz əksini tapmışdır:

•Malların mədaxilinin sənədləşdirilməsi, həmçinin vergi uçotunda olmayan şəxslərdən alınmış malların sənədləşdirilməsi;

•Malların təqdim edilməsi və ya məhsul istehsalında istifadəsi əməliyyatlarının sənədləşdirilməsi;

•Gəlirlərin və xərclərin müəyyən edilməsi qaydaları;

•Anbarlarda mal qalığının müəyyən edilməsi qaydaları.

 

Azərbaycan Vergi Xəbərləri

Azərbaycan Vergi Xəbərləri, mart 2017:

Transfer qiymətinə dair qaydalar təsdiq edildi

Vergilər Nazirliyi 27 yanvar 2017-ci il tarixində keçirilmiş kollegiyasında “Transfer qiymətlərinin müəyyən edilməsi və tətbiqi qaydalarını” təsdiq edib.  Qaydalar 8 fevral 2017-ci il tarixindən qüvvəyə minmişdir.

Transfer qiymətinin tətbiq edilməsinin əsas məqsədi vergi ödəyicisi tərəfindən nəzarət olunan əməliyyatlar çərçivəsində təqdim edilən və ya alınan malların (işlərin, xidmətlərin) qiymətlərinin müqayisə edilən nəzarət olunmayan əməliyyatlar üzrə qiymətlərə uyğun olmadığı halda, həmin əməliyyatdan verginin vergi ödəyicisi və vergi orqanı tərəfindən transfer qiymətləri əsas götürülməklə yenidən hesablanmasıdır.

Transfer qiymətinə dair qaydalar

Vergi xülasəsi

Vergi xülasəsi Azərbaycan Respublikasının dövlət mətbuatında işıqlandırılmış ən mühüm qanunvericilik dəyişikliklərini, təklifləri və hadisələri əks etdirən rüblük xəbər bülletenidir.

Did you find this useful?