Xəbərlər

Vergi Məcəlləsinə yeni dəyişikliklər

Bildirmək istəyirik ki, 1 yanvar 2020-ci ildən qüvvəyə minəcək olan Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında 29 noyabr 2019-cu il Azərbaycan Respublikasının Qanunu təsdiqlənmişdir. Vergi qanunvericiliyi ilə bağlı əsas dəyişikliklərin təfsilatını Əlavədə görə bilərsiniz.

Əgər hər hansı bir sualınız yaranarsa və yaxud dəyişikliklər ilə bağlı əlavə məlumat və izaha ehtiyacınız yaranarsa, Deloitte vergi mütəxəssislərinə öz sualınızla müraciət edə bilərsiniz.

Vergi Məcəlləsinə yeni dəyişikliklər
Did you find this useful?