Tax management consulting

Xidmətlər

Vergi idarəetməsi üzrə konsaltinq

Biz ən məhşur ERP həllərini istifadə edən və ya tətbiq etmək istəyən şirkətlərin biznes proseslərinə hərtərəfli dəstək göstərə bilərik. (SAP ERP, Oracle E-Business Suite, Microsoft Dynamics, JD Edwards Enterprise One, Hyperion, Scala, 1C).

 • Uyğunluq/çatışmazlıqların təhlili
 • Vergi və mühasibat uçotu metodologiyasının hazırlanması
 • Avtomatlaşdırılmış formalar və hesabatlar üçün tələblərin formalaşdırılması
 • Sistem layihələrinin/planlarının hazırlanması/təsdiqi
 • Sistemin sınaqdan keçirilməsi, test prosedurlarının və istifadəçi təlimatlarının hazırlanması
 • İstifadəçilərin təlimi sessiyaları
 • İstifadəçi dəstəyinin aktivləşdirilməsini uçota almaq

Bizim dəstəyimiz aşağıdakılardan ibarətdir:

Biz proses və sistemlərinizin səmərəli işləməsini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş bir sıra layihə işlərini həyata keçiririk:

 • 1C və SAP kimi ERP həlləri arasında məlumat interfeyslərinin yaradılması
 • Deloitte-un özəl texnoloji həllərindən istifadə etməklə transfer qiymətqoyma bildirişlərinin hazırlanması və təhlili
 • Maliyyə üzrə ümumi xidmət mərkəzlərinin yaradılmasında vergi məsələsi ilə bağlı köməklik
 • 1C (yerli ERP sistemi) proqramının və keyfiyyətə əminlik xidmətlərinin, o cümlədən MHBS/ABŞ ÜQMUP modullarının tətbiqi və fəaliyyətinin təmin edilməsi
 • Biznes transformasiya layihələrinə vergi üzrə dəstək məsələn, ödəniş sisteminin mərkəzləşdirilməsi və hesabat dövrünün sürətli bağlanması
 • Vergi və mühasibat uçotu funksiyalarının hazırlanması, o cümlədən sənaye sahəsi üzrə ən yaxşı praktikalara əsaslanmaqla vergi və mühasibat uçotu proseslərinin vahid qaydaya və nizama salınması, daxili vergi nəzarətinin təkmilləşdirilməsi.
 • Vergi ehtiyatlarının yaradılmasi texnologiyalarının və proseslərinin tətbiqi
 • Elektron sənəd dövriyyəsi sisteminin tətbiqi
  vergi prosesləri və texnologiyasının birləşmədən sonrakı inteqrasiyası
 • Uyğunluq/çatışmazlıq təhlili, o cümlədən, təklif olunan metodologiyaların optimal tətbiqinə və xüsusi ERP sistemində vergi tələblərinə əməletmənin yoxlanmasına dair məsləhət