IQ improvement starts here

Təfərrüatlar

IQ bacarıqlarının artırılması burada

Müəssisənin fəaliyyəti barədə daha yaxşı ideyalar əldə etmək və ona nəzarət etmək üçün imkanlar və seçimlər

Məqalə informasiyanın keyfiyyəti (Master Data Management və Enterprise Value Map™ metodologiyası) məsələlərinə həsr olunmuşdur.

Bu metodologiyalar məlumatın keyfiyyətinin idarə edilməsi ilə bağlı vahid yanaşmanı təmin etmək üçün bir yerə toplanmışdır. Məqalədə məlumatın keyfiyyətinin idarə edilməsi funksiyalarının tətbiqi zamanı nəzərə alınmalı əsas məsələlər açıqlanır.

Did you find this useful?