O nama

Izvještaj o transparentnosti

Deloitte d.o.o. Sarajevo

Poruka rukovodstva Deloitte d.o.o. Sarajevo

U ovom Izvještaju predstavljeni su aktuelna poslovna praksa i procesi "Deloitte" Društvo sa ograničenom odgovornošću za reviziju, računovodstvo i finansijski konsalting d.o.o. Sarajevo u skladu sa zahtjevima Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 15/21). Svi podaci navedeni u priloženom izvještaju odnose se na položaj Deloitte d.o.o. Sarajevo na dan 31. decembra 2021. godine, osim ako nije drugačije naznačeno.

Je li Vam ovo bilo korisno