O nama

Etički kodeks i profesionalno ponašanje

U srži našeg poslovanja

Etičko ponašanje naših ljudi je temelj uspjeha Deloittea u Srednjoj Europi. O njemu ovisi naš ugled, kako pojedinaca tako i kompanije. Smatramo da svatko u našoj kompaniji ima odgovornost osigurati da onim što svaki dan radi omogućava da naziv Deloitte ostane sinonim za kvalitetu. Smatramo da je svatko u našoj kompaniji odgovoran svojim radom i ponašanjem osigurati da naziv Deloitte ostane sinonim za kvalitetu.

Kodeks etičkog i profesionalnog ponašanja Deloittea u Srednjoj Europi osigurava etički okvir unutar kojeg mi kao zaposlenici kompanije temeljimo svoje odluke. Utemeljen je na Etičkim načelima i zajedničkim vrijednostima Deloitteove mreže kompanija članica. Osmišljen je kako bi prikazao naše zajedničke vrijednosti i načela na djelu, te nema svrhu biti sveobuhvatan. Sadržava općenite smjernice o očekivanjima kompanije, situacijama koje trebaju dodatnu pažnju te dostupne kanale za komunikaciju.

Saznajte više - brošura na engleskom jeziku
Je li Vam ovo bilo korisno