Investing in Central Europe

Novosti

Promjena režima rada Porezne uprave FBiH i produženje rokova za podnošenje poreznih prijava

Ekonomske mjere | COVID-19 | koronavirus (korona virus)

Porezna uprava FBiH je na svojoj zvaničnoj web stranici dana 24.03.2020. izdala obavještenje o promijenjenom režimu rada i produženju rokova za podnošenje poreznih prijava, usljed okolnosti izazvanih pojavom virusnog oboljenja „COVID-19“.
  

Promjena režima rada

 • Obustavlja se i zabranjuje fizički kontakt i rad sa strankama, te ulazak u poslovne prostorije Porezne uprave FBiH
 • Komunikacija sa strankama će se obavljati isključivo pisanim putem preko pošte, e-maila, faksom i telefonom
 • Porezne prijave i podnesci mogu se podnositi putem pošte, elektronski e-mailom, faksom
 • Prijave/promjene/odjave osiguranja u Jedinstvenom sistemu (Obrazac JS 3100 i JS 3120) mogu se poslati poštom, faksom ili skenirane na e-mail
 • VAŽNO
  • U slučaju dostavljanja prijave i obrasca putem preporučene pošte, smatrat će se zaprimljenim u Poreznoj upravi FBiH danom predavanja na poštu;
  • U slučaju dostavljanja obrazaca putem e-maila (skeniranih) ili faks-a, obveznici su obavezni originalne primjerke dostaviti nadležnoj poreznoj ispostavi putem pošte ili lično po prestanku vanrednog stanja (ova uputa se odnosi i na obveznike koji su korisnici elektronskog servisa Porezne uprave FBiH).
     

Produženje rokova za podnošenje poreznih prijava

 • Prijava poreza na dobit za pravna lica - Obrazac PP-801, Obrazac PP-802, Obrazac PP-803, Obrazac PP-804 i Obrazac PP-805 za 2019. godinu do 30.04.2020. godine;
 • Godišnja prijava poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051 za 2019. godinu do 30.04.2020. godine;
 • Prijave plaćenog poreza na dohodak i doprinosa specifikacije: Obrazac-2001 i Obrazac 20001-A, za plaće isplaćene u martu dostaviti do 30.04.2020. godine i za plaće isplaćene u aprilu dostaviti do 31.05.2020. godine;
 • Samostalni obrtnici za plaćene doprinose u martu Obrazac-2002 ili 2002-A dostaviti do 30.04.2020. godine, a plaćene doprinose u aprilu dostaviti do 31.05.2020. godine;
 • Prijave obračunate plaće, plaćenog poreza na dohodak i doprinosa, Obrazac MIP-1023 za plaće isplaćene u martu dostaviti do 30.04.2020. godine i za plaće isplaćene u aprilu dostaviti do 31.05.2020. godine.

 

Obavijest za poslovne banke

Obaveza dostavljanja pisane obavijesti za ispostavu Porezne uprave, za obveznike koji nisu izvršili uplatu poreza i doprinosa zajedno sa isplatom plaće, može se dostaviti poštom ili prolongirati do prestanka vanrednog stanja, a ostaje obaveza kontinuiranog obavještavanja Porezne uprave o navedenom elektronskim putem (e-mail). Sve pisane obavijesti koje su poslovne banke bile dužne dostaviti u periodu trajanja vanrednog stanja, iste će dostaviti naknadno po ukidanju vanrednog stanja.