Investing in Central Europe

Novosti

Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

Ekonomske mjere | COVID-19 | koronavirus (korona virus)  

Dana 6.4.2020. godine, Vlada Federacije BiH održala je 167. hitnu sjednicu, na kojoj je utvrdila Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica („Prijedlog Zakona“). Prijedlog Zakona upućen je u parlamentarnom proceduru po hitnom postupku.

10 mjera za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica koje Prijedlog Zakona predviđa
 1. Subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja
 2. Obustava obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode
 3. Ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit
 4. Ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti
 5. Prekidanje svih upravnih, parničnih, vanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme stanja nesreće
 6. Prekidanje obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-povjerilačkim odnosima počevši od 1.3.2020. do isteka 30-tog dana od dana prestanka stanja nesreće
 7. Prekidanje prinudne naplate
 8. Održavanje stabilnosti pojedinih isplata
 9. Odgoda primjene propisa
 10. Uspostava Garancijskog fonda
Na koga se primjenjuje Prijedlog Zakona
 • Na sve poslovne subjekte koji ispunjavaju njime propisane uvjete
Prioritet primjene
 • Ako su drugi zakoni u suprotnosti sa ovim zakonom, primijenit će se ovaj zakon

Napomena: tekst Prijedloga Zakona preuzet je sa zvanične web stranice Vlade FBiH i može se preuzeti putem sljedećeg linka: > Prijedlog zakona