Novosti

FinConf - konferencija

Inovacije u finansijskim uslugama

“Magazin Banke je 1. i 2. oktobra organizovao svoju prvu godišnju konferenciju posvećenu inovacijama u finansijskim uslugama pod nazivom FinConf. Ovaj događaj je okupio govornike najvišeg nivoa, vrhunske donosioce odluka i vodeće tehnološke partnere u finansijskoj industriji.

Sabina Softić, Partnerica u Deloitte Sarajevo se pridružila uvodnoj panel diskusiji na temu “EU integracije i regulativa – Put prema naprijed” i predstavila kako se industrija finansijskih usluga unapređuje i prebacuje na nove proizvode na neprekidnoj osnovi. Sabina je zaključila da se utjecaj inovacija odnosi na pet ključnih područja finansijskih usluga: primarni računi, isplate, tržišta kapitala, upravljanje investicijama i osiguranje.

Emir Ibišević, Menadžer, se pridružio panel diskusiji “Nekvalitetni krediti, adekvatnost kapitala i upravljanje rizicima”, gdje je govorio o trenutnim izgledima NPL tržišta i ograničenjima takvih tržišta iz porezne i pravne perspektive u Bosni i Hercegovini.”

Pogledajate slike sa konferencije na našem Facebooku.

Pogledajte web stranicu konferencije.

Je li Vam ovo bilo korisno