O nama

Naše vodstvo

Sabina Softić

Partnerica u reviziji za Adriatic regiju i voditeljica Deloitteovog ureda u Bosni i Hercegovini

Sabina je vodeći partner za reviziju u regiji Adriatic (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija). Certificirani je računovođa (ACCA), te certificirani računovođa i ovlašteni revizor (lokalno) sa preko 15 godina iskustva u terenskoj reviziji. Radila je u praktično svim ekonomskim sektorima. Pored toga je predavač i stručnjak u oblasti MSFI-jeva.

Sabina posjeduje bogato iskustvo u reviziji i računovodstvu, izvještavanju (MSFI), finansijama, usklađenosti sa porezima i regulatonim i zakonskim zahtjevima u industrijama kao što je bankarstvo, lizing, maloprodaja/veleprodaja, distribucija, transport, energetski sektor i proizvodna industrija, te ima pouzdane kvalifikacije u općem upravljanju i administraciji, strateškom/poslovnom planiranju i implementaciji, pomaganju djelatnicima u razvijanju poslovnih sposobnosti i upravljanju.

Sead Bahtanović

Direktor revizije

Sead je direktor revizije u Bosni i Hercegovini. Certificirani je računovođa i ovlašteni revizor sa preko 25 godina iskustva u reviziji. Osnovao je svoju revizorsku kompaniju Recon d.o.o. Sarajevo 1998. godine. Usko je sarađivao sa Deloitte & Touche (danas Deloitte) i izgradio impresivnu listu klijenata. 2001. godine, Deloitte & Touche i Recon d.o.o. se spajaju.

Sead ima opsežno iskustvo u upravljanju revizijom i kontrolom kvalitete izvršenih revizija, finansijskom revizijom u skladu sa međunarodnim i domaćim standardima, finansijskom due diligence u Bosni i Hercegovini, reviziji velikih privrednih društava, revizijama projekata finansiranih od strane Vlada, reviziji finansijskih izvještaja projekata finansiranih od strane međunarodnih finansijskih institucija, kao što su Svjetska banka i EBRD, te finansijskih institucija, telekomunikacijih kompanija, kontrole kvaliteta angažmana u svrhu poboljšanja IT i računovodstvenih sistema, obuka osoblja i donošenje rješenja za različite probleme vezane za računovodstvo i finansije.

Je li Vam ovo bilo korisno