O nama

Naš ured u Sarajevu

Deloitte Bosna i Hercegovina

Deloitte d.o.o. društvo članica DTTL mreže u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini profesionalne usluge pružaju Deloitte d.o.o. i Deloitte Tax & Accounting Services d.o.o. (u daljnjem tekstu «Deloitte Bosna i Hercegovina»), te su oba društva članice regionalne organizacije Deloitte Central Europe Holdings Limited.

Deloitte Bosna i Hercegovina

Zmaja od Bosne 12c
Sarajevo 71000
Telefon: +387 (0) 33 277 560
Fax: +387 (0) 33 277 561

Pogledajte na karti

Uredi u svijetu - Na više od sto lokacija u svijetu - sigurno je i neki Deloitteov ured u vašoj blizini.

Je li Vam ovo bilo korisno