Uvid

Deloitte CFO webinar

Alati finansijskih direktora - Stvaranje dodatne vrijednosti i pokretanje promjene u novom okruženju

30. septembra 2021. – GoToWebinar platforma

Nakon više od godinu dana nesigurnosti, finansijski direktori suočavaju se sa ogromnim promjenama u okviru svojih kompanija, timova i strategija. Upravo zbog toga, moraju unaprijediti svoje metode i vještine koje osiguravaju buduću konkurentnost i efektivnost u kontekstu novog okruženja kompanija. Koji su ključni pristupi i tok rada koji finansijski direktori moraju primijeniti u budućnosti? Kako će se odnos između njihovih timova i članova organizacije mijenjati i kako se oni tome mogu prilagoditi?

Finansijski direktori moraju procijeniti i revidirati svoje alate kako se njihovo okruženje mijenja. Važnost odnosa unutar njihovih timova i odnosa s drugim članovima organizacije, kao i stalno očekivanje stvaranja dodatne vrijednosti i pokretanje stvarne promjene, ključno je za njihovu ulogu u području finansija, ali i drugim područjima.

Na našem webinaru, prvom u okviru CFO Programa, koji organizuje Deloitte Srednja Europa, diskutovat ćemo o ključnim vještinama i pristupima koje osnažuju postojeće alate finansijskih direktora. Na webinaru posvećenom finansijskim direktorima raspravljat će se o važnim temema kao što su odnos finasijskog i izvršnog direktora, strategiji za stvaranje dodatne vrijednosti i prilagodbama novom okruženju.

Webinar će se baviti trima ključnim temama:

  • Finansijski direktor kao voditelj i partner izvršnom direktoru – odnos koji je ključan za konkurentnost i efektivnost u okruženju koje se mijenja
    1 na 1: Tomislav Rosandić, predsjednik uprave, Dalekovod d.d.
  • Ostvarivanje vrijednosti pokrećući promjenu nakon krize – objedinjavanje strateških tema glavnog finansijskog direktora, stvaranje dodatne vrijednosti za vaš Upravni odbor i usmjeravanje vaše kompanije u okruženju koje se stalno mijenja
    Panel diskusija: dr.sc. Vuk Vuković, izvršni direktor, Oraclum Intelligence, Adrian Dimitriu, CFO, Chimcomplex, Filip Belak, CFO, EP Power Europe, Zsófia Bartha, Voditeljica finansija i administracije, Miele Mađarska
  • Finansijski direktori i inicijalne javne ponude (IPO) – upravljanje odnosima među ulagačima i uspješnosti društava u kontekstu brojnih vanjskih i unutrašnjih faktora
    1 na 1: Nikola Dujmović, predsjednik uprave, SPAN grupa i Ana Vukšić, finansijska direktorica, SPAN grupa
Želite nam se pridružiti i pridonijeti diskusiji?

Molimo potvrdite svoje prisustvo Ini Vučković na e-mail: ivuckovic@deloittece.com najkasnije do 28. septembra 2021.

Na dan održavanja webinara mailom ćete dobiti link za webinar.

Webinar će se održati na engleskom jeziku.

Je li Vam ovo bilo korisno