Uvid

Značaj upravljačkih odluka  

Uloga strategije i liderstva

Govorimo li o konvencionalnostima?

Veoma je kompleksno komunicirati značaj strategije i liderstva, posebno u lokalnom okruženju koje pristupa pragmatično ka rješavanju izazova. Također, kompanije često ne traže odgovor na kompleksna poslovna pitanja u strategiji i liderstvu. Međutim, poruka je jasna i jedinstvena - ne radi se o klišeima. Strategija i liderstvo nisu samo jedne od propisanih konvencionalnosti, ili popularnih tema TED govornika. Naprotiv, strategija i liderstvo su vodeći pogon za rast, razvoj i unapređenje kompanija. Posebno u modernom poslovanju, gdje su fluktuacije konstantna karakteristika, a jedina protuteža je vrijeme.

Zbog toga je važno naglasiti koliko značajnu ulogu strategija i efikasno liderstvo imaju u donošenju poslovnih i upravljačkih odluka. Upravljačke odluke određuju pravac kompanije u kratkom i dugom roku, a kako za pobjedničku strategiju i efikasno liderstvo nikada nije kasno, razmotrite uloge ovih komponenata u donošenju adekvatnih upravljačkih odluka.

Strategija

Sigurno su Vam poznate različite inovativne tehnologije, poput robotike i računarstva u oblaku, zaslužne za značajan rast vodećih svjetskih kompanija. Deloitte globalno istraživanje „Paradoks Industrije 4.0“ navodi da čak 94% lidera smatra da je digitalna transformacija jedan od vodećih strateških ciljeva kompanija (više o istraživanju ovdje). Ovo je samo jedan od primjera koji pokazuje kako je strateški pristup uvjetovan globalnim promjenama. Iako strategija osigurava dobar početak usklađenja sa tržišnim trendovima, jaz je identificiran u načinu na koji se ona primjenjuje.

Tradicionalni strateški pristup je definirani petogodišnji plan koji obično ne uzima u obzir rizik za neuspješnu realizaciju postavljenih ciljeva ili metrika, dugoročnu tržišnu nesigurnost, te brzinu odvijanja promjena u velikoj igrici globalizacije/digitalizacije. Kompanije su primarno fokusirane na poslovnu uspješnost, brend i reputaciju u sklopu tih pet godina. Međutim, u ovom vremenskom okviru reakcija na značajne fluktuacije ne doprinosi krajnjoj stabilnosti kompanije. To jeste, kompanija i liderstvo žele da se adaptiraju u što bržoj vremenskoj mjeri (jedina protuteža), ali rezultat biva bezbroj inicijativa koje odvlače fokus sa primarnih strateških ciljeva.

Nova ideja

Lokalno, ali i globalno, petogodišnja strategija nije zanemarljiva iako njeni nedostaci postoje. Dominantna je u većini kompanija, i ima dovoljno jake temelje da održi poslovanje postojanim u vremenu stresa. Također, na jedinstven način i sadrži ono čemu kompaniju teže (tj. dugoročnu strategiju).

Međutim, alternativa postoji.

Deloitte je naziva Zoom out/zoom in strategija (više informacija o konceptu ovdje). Ova strategija posmatra dva vremenska okvira:

  • Zoom out okvir pokriva vremenski period od 10 do 20 godina, i
  • Zoom in okvir pokriva vremenski period od 6 do 12 mjeseci.

Ovaj pristup paralelno zahtijeva otvoreno razmišljanje izvan standardnih okvira, kao i usku fokusiranost. Kompanija vizualizira svoju budućnost u narednih 10-20 godina, razmišlja o ciljevima i stvara pretpostavke o tome kako će buduće poslovanje izgledati (zoom out). Nakon zajedničkog odabira pravca prema kojem će se kompanija kretati, potrebno je odrediti dvije do tri kratkoročne inicijative koje će doprinijeti ostvarenju dugoročne vizije (zoom in). Bitno je naglasiti da se srednji rok može iskoristiti kao dobra kontrolna tačka prema krajnjoj destinaciji – zoom outu.

Ovakav pristup pomaže kompanijama da budu spremnije za eksponencijalne promjene na tržištu, pošto razmišljaju o istima, te osigurava da fokus nije većinski usmjeren na bezbroj malih inicijativa, već na nekoliko odabranih koje su relevantne za uspjeh kompanije.

Srce poslovnog uspjeha

U konačnici, kompanije se ističu u tome koliko dobro sprovode svoje strategije. A svaka uspješna sprovedba zahtijeva ključnu komponentu - liderstvo. Potrebno je fleksibilno liderstvo koje razumije globalne promjene i inicijative, te želi da kompanija koju predvodi bude dio tih promjena. Zbog toga je srce poslovnog uspjeha upravo ova komponenta, usmjerena ka cijelom ekosistemu u kojem djeluje.
Djelovanje započinje sa zaposlenicima, kolegama, suradnicima koji su temelj operativne efikasnosti, i sprovođenja inicijativa. Ovdje je liderstvo ponajviše zaslužno za pozitivnu radnu atmosferu, u kojoj nije samo važno da zaposlenici razumiju ciljeve kompanije, već i da doprinose u stvaranju istih. Krajnji rezultat je zajednička vizija, u čijem stvaranju različitost u mišljenjima/pristupu je dobrodošla. Potom se ta vizija komunicira sa eksternim subjektima- kupcima, klijentima, dobavljačima, kako bi se odgovor na promjenu sagledao iz cjelokupne perspektive.

Liderstvo u konačnici treba da razumije potrebe internih i eksternih sudionika, objedini sve aspekte ekosistema, te postavi strateški pravac zajedničke vizije.

Ključne poruke

Razmotrite svoj pristup strateškom planiranju, i razmišljajte da upravo Vaša kompanija bude dio globalnih promjena. Tražite efikasno, slobodno i inovativno liderstvo. Dozvolite različitosti u pristupu internih i eksternih sudionika, i uzmite najbolje iz svakog.
Pratite prilike koje podstiču unapređenje i razvoj poslovanja, poput Deloitte projekta „Savjetodavna podrška poslovnom upravljanju“, koji finansira Svjetska banka u saradnji sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) (više o besplatnoj poslovnoj podršci i prijavnom procesu ovdje). Vjerujemo da upravo ovaj projekt naglašava ulogu strategije i liderstva u donošenju adekvatnih upravljačkih odluka za razvoj poslovanja, posebno zbog pogodnosti koje donosi kompanijama u Bosni i Hercegovini.

Garancija ili recept za uspjeh ne postoje, ali ipak ste Vi oni koji određuju pristup.

Dopustite da on bude efikasan.  

Je li Vam ovo bilo korisno