Događanja

Konferencija: Izazovi bankarskog sektora u Centralnoj Europi

27. Maj 2015.

Deloitte Sarajevo i magazin Banke u BiH pozivaju Vas na konferenciju:
 

Izazovi bankarskog sektora u Centralnoj Europi
 

Konferencija će se održati 27. maja 2015. u 09:00 sati u hotelu Bristol (Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo).

Konferencija će okupiti članove upravnih odbora i menadžera banaka i drugih finansijskih institucija, bankarske stručnjake te predstavnike državnih i entitetskih institucija Bosne i Hercegovine.

Cilj konferencije je razmijeniti informacije i identificirati moguće odgovore na izazove sa kojima se suočava bankarski sektor Centralne Europe.
 

09:00 – 09:30 Dolazak i registracija sudionika

09:30 – 10:00 Pozdravni govor i otvaranje konferencije, Alastair Teare, predsjednik uprave Deloitte Centralna Europa

10:00 – 11:00 Prezentacija I i panel diskusija - Promjene u bankarskoj regulaciji kao posljedica zahtjeva Europske Centralne Banke i Basel III - predavač Adam Kolacyzk Deloitte Poljska. Sudionici panela: Zlatko Barš (Agencija za bankarstvo FBiH), Slavica Injac (Agencija za bankarstvo Republike Srpske), Kemal Kozarić (Centralna banka Bosne i Hercegovine), Ivan Vlaho (UniCredit Bank d.d.)

11:00 – 12:00 Prezentacija II i panel diskusija - Tržište nekvalitetnih kredita u Centralnoj Europi, trendovi, ključne transakcije, preferencije i očekivanja investitora - predavač Biro Balzs, Deloitte Mađarska. Sudionici panela: Sanela Pašić (Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovine), Radovan Bajić (NLB Razvojna banka a.d. Banja Luka), Manfred Gram (Heta d.o.o. Sarajevo), Dragan Kovačević (Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar)

12:00 – 13:00 - Prezentacija III i panel diskusija - Restrukturiranje banaka - očekivanja, izazovi i dosadašnja iskustva - predavač Mitja Kumar, Deloitte Slovenija. Sudionici panela: Alastair Teare (Deloitte Centralna Europa), Mirza Hurem (Moja banka d.d. Sarajevo), Mirzet Ribić (Vakufska banka d.d. Sarajevo), Senad Redžić (NLB Banka d.d. Tuzla), Slaviša Raković (konsultant), Milan Radović (Nova banka AD Banja Luka).

13:00 – 14:00 – Druženje uz koktel

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite Irini Nevstrujev Zarić na e-mail: inevstrujevzaric@deloittece.com ili na telefon +387 33 277 560 najkasnije do 26. maja 2015.