Događanja

Računovodstvo – Revizija – Porezi 2016

Seminar - Modul II

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Deloitte seminar koji će se održati u četvrtak, 27. oktobra 2016. godine s početkom u 9:00 sati u hotelu Bristol, u ulici Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo.

Na seminaru će se obraditi sljedeće teme:
 • Transferne cijene 
  • propisi 
  • slučajevi iz prakse
  • na šta je potrebno obratiti pažnju prilikom izrade dokumentacije o transfernim cijenama.
 • Pravilnik o kontroli PDV i odabrani slučajevi iz prakse, i 
 • MRS 24 – Povezane strane
Predavači su:
 • Emir Ibišević, viši menadžer, Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo
 • Lejla Salkanović, viši konsultant, Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo
 • Samir Hadžić, menadžer, Deloitte Advisory Services d.o.o. Sarajevo
 • Belma Istenić, projekt menadžer, Deloitte d.o.o. Sarajevo
U nastavku je detaljan program seminara:

08:30 – 09:00

Okupljanje učesnika i registracija

09:00 – 11:00

Transferne cijene

11:00 – 11:15

Pauza za kafu

11:15 – 12:15

Transferne cijene (nastavak)

12:15 – 13:15

Ručak

13:15 – 14:45

Pravilnik o kontroli PDV i odabrani slučajevi iz prakse

14:45 – 15:30

MRS 24 – Povezane strane

Kotizacija

Kotizacija za učešće na seminaru iznosi 150,00 KM (sa PDV-om), a uključuje učešće na seminaru, radni materijal i osvježavajuća pića, te ručak koji će biti organizovan u pauzi seminara.

Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH je odobrio izvođenju kontinuirane profesionalne edukacije koja se priznaje u trajanju od 7 sati/bodova.

Molim Vas da iznos uplatite na račun Deloitte d.o.o. Sarajevo kod Raiffeisen Bank d.d. BiH, broj bankovnog (žiro) računa 1610000004590051, sa naznakom „Kotizacija za seminar“, te potvrdu o uplati dostavite zajedno sa popunjenom „Prijavom za učešće“, koja se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Prijave za seminar treba izvršiti do 24. oktobra 2016. godine. Prijavite se na e-mail cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561. Sva pitanja ili primjedbe koje se odnose na sadržaj ovoga poziva, slobodno uputite na niže navedene kontakte.

Kontakti

Sead Bahtanović
Direktor
E-mail: sbahtanovic@deloittece.com
Tel: +387 33 277 560

Irina Nevstrujev Zarić
Administrator
E-mail: inevstrujevzaric@deloittece.com
Tel: +387 33 223 519

Prijave za seminar treba izvršiti do 24. oktobra 2016. godine. Prijavite se na e-mail cedeloittesarajevo@deloittece.com ili putem: fax-a 033/277-561.